Can Hukuk Bürosu

Tel : 0 322 454 04 42

  
  
  
  
  

İşe İade Davasından Sonra Fark Kıdem Ve İhbar Tazminatı" İŞE İADE FARK KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ALACAĞI

İşe iade davasından sonra, işçi işe başlatılmaması nedeniyle bakiye kıdem ve ihbar tazminatı talep edebilir.

YARGITAY
7. HUKUK DAİRESİ
E. 2014/21681
K. 2015/9601
T. 21.5.2015

Davalı tarafça davacıya 31.01.2011 tarihli dekonttan anlaşılacağı üzere 7.388,72 TL net kıdem tazminatı, 1.847,29 TL net ihbar tazminatı ödemesi yapılmış, mahkemece ödenen bu miktar hesaplanan kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarından mahsup edilmiştir. Ne var ki hükme esas alınan 18.06.2014 tarihli bilirkişi raporunda kıdem tazminatı brüt 13.424,65 TL, ihbar tazminatı brüt 3.757,36 TL olarak hesap edilmiş, ancak davalı tarafça ödenen 7.388,72 TL net kıdem tazminatı, 1.847,29 TL net ihbar tazminatı brüte çevrilmeden bu hali ile mahsup edilmiştir. Mahsup işlemi yapılırken bu hususun göz önünde bulundurulmaması hatalı olup, karar bu nedenle bozulmalıdır.


Avukat Ahmet Can
Can Hukuk Bürosu
Web: www.ahmetcan.av.tr
Reşatbey Mah.Türkkuşu Cad.No:1 Günep Panorama B Blok K:5 D:2 Seyhan/Adana,
T: 0 322 454 0 442
F: 0 322 454 0 432
E-mail: ahmetcan@ahmetcan.av.tr

Hakkında
Can Hukuk Bürosu, geniş deneyim ve uzmanlığa sahip olduğu işçi işveren ilişkileri, işe iade, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, maaş, ücret, fazla mesai alacakları, tazminat davalarına yönelik hukuki danışmanlık ve dava hizmeti vermektedir.

Haksız İşten Çıkarma
İşe İade
İşe Dönüş
Kıdem Tazminatı
İhbar Tazminatı
Ücret Alacağı
Maaş Alacağı
Fazla Mesai Alacağı
Sendikal Tazminat
Mobbing
Sistematik Baskı
İş Yerinde Cinsel Taciz Ve Saldırı
Ölüm, Yaralanma, Uzuv Kaybı
Maddi Hasar
İş Kazaları
İş Makinesi Kazaları
Meslek Hastalıkları
İnşaat Kazaları
Maden Kazaları
Trafik İş Kazaları
Motorlu Araç İş Kazaları