Can Hukuk Bürosu

Tel : 0 322 454 04 42

  
  
  
  
  

ÇALIŞMA KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİK NEDENİYLE FESİH"
Çalışma koşullarının esaslı noktalarında bir değişiklik, iş sözleşmesinin de değişmesi anlamına geleceğinden, tarafların bu değişiklik konusunda anlaşması gerekir.

İşveren, çalışma şartlarında esaslı değişiklik yapmak istediğinde, bunu tek taraflı yapamayacaktır. İşçinin de onayının alınması yasal zorunluluktur.

İşveren çalışma koşullarında değişiklik yapmak istediğinde, bunu yazılı olarak işçiye bildirecektir. İşçi değişiklik önerisini altı işgünü içinde yazılı olarak kabul ederse, iş ilişkisi bu yeni koşullarla devam edecektir.

İşçi değişiklik önerisini kabul etmez ise sözleşme eski şartlarla devam edecek ya da işveren değişiklik isteğinin nedenini yazılı olarak açıklamak ve bildirim sürelerine uymak kaydıyla iş
sözleşmesini feshedebilecektir.

İşçinin sözleşmesinin doğrudan feshedilmesi yerine, çalışma koşullarında belirli değişiklikler yapılması yoluyla, iş ilişkisinin sürdürülmesi yolu açılmıştır.

İşçi, çalışma koşullarında değişiklik, örneğin görev yerinin değişmesi, daha ağır bir işe geçirilmesi, ücretinde indirim yapılması gibi olumsuzluk içeriyorsa, bunu kabul etmeyebilir. İşçi kabul etmediği takdirde işveren çalışma koşullarında değişikliği tek başına yapamaz.

Değişiklik önerisinin işçi tarafından kabul edilmemesi, işverene haklı fesih nedeni vermez. Bu nedenle işveren işçiyi ancak, İş Kanunu 17. Maddesine göre, ihbarlı olarak ve koşulları varsa kıdem tazminatını ödemek koşuluyla işten çıkarabilecektir.

Derhal işten çıkarmak istiyorsa ihbar tazminatını ve koşulları varsa kıdem tazminatını ödemek koşuluyla işten çıkarabilecektir.
Can Hukuk Bürosu
Av. Ahmet Can

Reşatbey Mah.Türkkuşu Cad.No:1 Günep Panorama  B Blok K:5 D:2 Seyhan/Adana
T: 0 322 454 0 442
F: 0 322 454 0 432
E-mail: ahmetcan@ahmetcan.av.tr

Hakkında
Can Hukuk Bürosu, geniş deneyim ve uzmanlığa sahip olduğu işçi işveren ilişkileri, işe iade, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, maaş, ücret, fazla mesai alacakları, iş kazaları ve tazminat davalarına yönelik hukuki danışmanlık ve dava hizmeti vermektedir.

Haksız İşten Çıkarma
İşe İade
İşe Dönüş
Kıdem Tazminatı
İhbar Tazminatı
Ücret Alacağı
Maaş Alacağı
Fazla Mesai Alacağı
Sendikal Tazminat
Mobbing
Sistematik Baskı
İş Yerinde Cinsel Taciz Ve Saldırı
Ölüm, Yaralanma, Uzuv Kaybı
Maddi Hasar
İş Kazaları
İş Makinesi Kazaları
Meslek Hastalıkları
İnşaat Kazaları
Maden Kazaları
Trafik İş Kazaları
Motorlu Araç İş Kazaları