Can Hukuk Bürosu

Tel : 0 322 454 04 42

  
  
  
  
  

Büromuzun Bakabildiği Dava Çeşitleri
Büromuzun Bakabildiği Dava Çeşitleri


İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan Alacak Davası
Sendika Kanunlarından Kaynaklanan Alacak Davası
Sosyal Güvenlik Hukukundan Kaynaklanan Alacak Davası
Sendika Genel Kurul Kararının İptali Talepli Dava
Grev Oylamasına İtiraz Davası
Grevin Durdurulması Davası
Hakem Tayini Davası
Hakemin Reddi Davası
İşçi İşveren İlişkisinden Kaynaklanan İstirdat  Davası
Aylık Bağlamaya Esas Göstergenin Belirlenmesi Talepli İş Davası
Bağ­Kur Sigortalılığının Tespiti Talepli İş Davası
Bağ­Kur Tarafından Belirlenen Prime İtiraza İlişkin İş Davası
Hizmetlerin Birleştirilmesinden Kaynaklanan İş Davası
İş Kolunun Talepli İş Davası 
İşverence İşçi Aleyhine Açılan Alacak Talepli İş Davası
Kazanın Niteliğinin Belirlenmesi Talepli İş Davası
Sosyal Güvenlik Kurumu İşleminin İptali Talepli İş Davası
Sosyal Güvenlik Kurumunca Sigortalıya Karşı Açılan Geri Alım Talepli İş Davası
Sosyal Güvenlik Kurumunun İşverenden Rücuen Tazminat Talepli İş Davası
Sendika Aidatlarının İşverenden Tahsili Talepli İş Davası
Sendika Temsilciliğinden Kaynaklı İşe İade ve Tazminat Talepli İş Davası
Sendika Üyeliğinin Tespiti Talepli İş Davası
Sendika Yetkisinin Tespiti Talepli İş Davası
Sendika Yönetim Kurulu Kararına İtiraz Talepli İş Davası
Sendikanın Kapatılması Davası
Sendikaya Kayyum Tayini Talepli İş Davası
Sigortalı Murislerinin Hak Sahipliğinin Belirlenmesi Talepli İş Davası
Sigortalının Aylığa Hak Sahipliğinin Belirlenmesi Talepli İş Davası
Sosyal Güvenlik Kurumunca Belirlenen Eksik İşçilik Prim Tutarına İtiraza İlişkin İş Davası
Sürekli İş Göremezliğin Belirlenmesi Talepli İş Davası
Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Edaya İlişkin İş Davası
Yurt Dışı Hizmetlerin Belirlenmesi Talepli İş Davası
İşçiye verilen Disiplin Cezasının İptali Talepli İş Davası
İşin Durdurulması veya İşyerinin Kapatılmasına İtiraz Davası
İşyeri Değiştirilmesi Kararının İptali Davası
Lokavtın Durdurulması Davası
İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan Menfi Tespit Davası
Sendika Faaliyetinin Durdurulması Davası
Sendika Yönetim Kurulunun İşten El Çektirilmesi Davası
İş Kazasından Kaynaklanan Tazminat Davası
İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminat Talepli İş Davası
İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan Tazminat Davası
Meslek Hastalığından Kaynaklanan Tazminat Davası
Rücuen Tazminat Davası
Sendika Kanunlarından Kaynaklanan Tazminat Davası
İşe İade Talepli Tespit Davası
Sendika Kanunlarından Kaynaklanan Tespit Davası
Sosyal Güvenlik Hukuku İle İlgili Tespit Davası
Toplu İş Görüşmesi Grev ve Lokavt Kanunundan Kaynaklı Dava 
Toplu İş Sözleşmesinin Yorumu Davası
 

Avukat Ahmet Can 

İlgili bağlantılar: 

Uzmanlık


İş Hukuku 


Tazminat Hukuku 

Şirket Danışmanlığı

Can Hukuk Bürosu 
Reşatbey Mah.Türkuşu Cad.No:1 Günep Panorama  B Blok K:5 D:2 Seyhan/Adana,  T: 0 322 454 0 442 F: 0 322 454 0 432 E: ahmetcan@ahmetcan.av.tr