Can Hukuk Bürosu

Tel : 0 322 454 04 42

  
  
  
  
  

Meslek HastalığıMeslek Hastalığı Nedeniyle İşgöremezlik, Maddi Manevi Tazminat Davası, Zamanaşımı

Tarih: Mart 2015 

Meslek hastalığı sonucu sürekli işgöremez hale gelen sigortalı işçi maddi ve manevi zarar görmüş ise, bu zararlar için tazminat talep edilebilir.

Böylesi bir davada işverenin kusuru iş akdine aykırı davranışından doğmaktadır.

Hizmet akdi ile çalışırken, işverenin gerekli önlemleri almaması nedeniyle meydana gelen maddi ve manevi zararlara uygulanacak zamanaşımı süresi 10 yıldır.

10 yıllık zamanaşımının yasal dayanağı 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun 125. maddesi ve 6098 sayılı Borçlar Kanunu'nun 146. maddesine göre 10 yıldır.

Avukat Ahmet Can 

Kaynak: Yargıtay 21. Hukuk Dairesi E. 2014/17418 K. 2014/27940 T. 22.12.2014

İlgili bağlantılar: 

Uzmanlık

İş Hukuku 

Can Hukuk Bürosu Reşatbey Mah.Türkuşu Cad.No:1 Günep Panorama  B Blok K:5 D:2 Seyhan/Adana,  T: 0 322 454 0 442 F: 0 322 454 0 432 E: ahmetcan@ahmetcan.av.tr