Can Hukuk Bürosu

Tel : 0 322 454 04 42

  
  
  
  
  

Çalışanların Genel Sağlık Sigortası Hakları Çalışanların Genel Sağlık Sigortası Hakları
Tarih: Nisan 2015 

SGK sisteminde; mevcut sigortalılar, gelir ve aylık alanlar, hak sahipleri ile bakmakla yükümlü olunan kişiler, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın genel sağlık sigortalısı olarak kabul edilir ve genel sağlık sigortasından faydalandırılır.

Bunlardan, çalışanlar (4/a’lılar) ister hizmet akdi, ister kendi nam ve hesabına (4/b’liler) bağımsız çalışma  ve isterse de kamu görevlisi  (4/c’liler) olsun işe veya çalışmaya başladıktan sonra adlarına 30 gün prim bildirimi ve ödenmesinden sonra sağlık yardımı almaya hak kazanırlar.

Zorunlu sigortalı sayılanlar, zorunlu sigortalılıklarının sona erdiği tarihten itibaren 10 gün süreyle genel sağlık sigortasından yararlanmaya devam eder.  Ancak, zorunlu sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten geriye doğru 90 gün prim bildirimleri varsa, bu durumda,  sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten itibaren 90 gün süreyle da sağlık yardımlarından faydalanabilirler.

Bununla birlikte, iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık ve analık hallerinde iş göremezlik geliri bağlanır, geçici iş göremezlik ödeneği verilir ve doğum yardımı verilir.

Uzun vadeli sigorta kolundan yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı bağlanır, genel sağlık sigortasından sağlık yardımları verilir. 

Avukat Ahmet Can 
Can Hukuk Bürosu 
E: ahmetcan@ahmetcan.av.tr
T: 0 322 454 0 442 
F: 0 322 454 0 432 
Reşatbey Mah.Türkuşu Cad.No:1 Günep Panorama  B Blok K:5 D:2 Seyhan/Adana,