Can Hukuk Bürosu

Tel : 0 322 454 04 42

  
  
  
  
  

Dizi Ve Film Oyuncularının Sigortalılığı Sanatçıların Sigortalılığı

 Tarih: Nisan 2015 

 Kısmi süreli film, tiyatro, sahne, gösteri, ses ve saz sanatçıları ile müzik, resim, heykel, dekoratif ve benzeri diğer uğraşları içine alan bütün güzel sanat kollarında çalışanlar ile düşünürler ve yazarlar kendileri prim ödeyerek 4/a kapsamında sigortalı olabilirler.

Bu kapsamda sigortalı olmak isteyen sanatçılar, SGK internet sitesinde örneği yer alan “Sanatçı Olarak Kısmi Süreli Çalışanlara Ait İşe Giriş Bildirgesi”ni bağlı bulunulan meslek birliği veya sendika ya da Kültür ve Turizm Bakanlığının merkez ve taşra birimlerince onaylanarak, sanatçı ve işvereni arasında imzalanan kısmi süreli iş sözleşmesi ile ikamet edilen ildeki sosyal güvenlik il müdürlükleri/merkezlerine müracaat etmeleri gerekmektedir. 

Bu sigortalılara,  malullük ve yaşlılık aylığı, ölümleri halinde ise hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanır, kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler,  genel sağlık sigortasından sağlanan sağlık yardımlarından faydalanabilirler.

Avukat Ahmet Can 

Can Hukuk Bürosu 

E: ahmetcan@ahmetcan.av.tr

T: 0 322 454 0 442 

F: 0 322 454 0 432 

Reşatbey Mah.Türkuşu Cad.No:1 Günep Panorama  B Blok K:5 D:2 Seyhan/Adana,