Can Hukuk Bürosu

Tel : 0 322 454 04 42

  
  
  
  
  

Muvazaalı Taşeron İşleriMuvazaalı Taşeron 

Devlet kurumları (memur) norm kadroları olmadığı için kendi iş alanlarının içinde olan işlerde dahi ihale yapıp #‎taşeron vasıtasıyla #‎işçi temin etmektedir.

Bu işçi teminine İş Kanunu izin vermediğinden kurulan sözleşme 
#‎muvazaalısayılmaktadır.

Bunun sonucunda da işçiler başlangıçtan itibaren devlet kurumunun işçisi sayılır, devletin kendi kadrosundaki işçilerle aynı 
#‎mali#‎haklara sahip olur, işten çıkarıldığında #‎işe #‎iade #‎davası sonunda devlet kurumuna iadesine karar verilir. 

Av. Ahmet Can

E-mail:ahmetcan@ahmetcan.av.tr