Can Hukuk Bürosu

Tel : 0 322 454 04 42

  
  
  
  
  

Asıl İşverenler de İşçilik Alacaklarından Sorumludur ASIL İŞVEREN DE İŞÇİLİK ALACAKLARINDAN SORUMLUDUR.


Asıl işverenler, taşerona iş vermeleri hâlinde, bunların işçilerinin ücretlerinin ödenip ödenmediğini kontrol etmekle ve varsa ödenmeyen ücretleri hak edişlerinden keserek işçilerin banka hesabına yatırmakla yükümlüdür.


Taşeron işçilerinden, taşeronu değiştiği hâlde aynı işyerinde çalışmaya devam edenlerin yıllık ücretli izin süresi, ilk işe girdiği tarihe göre hesaplanır. Yoksa, taşeronda işe başladığı tarihe göre değil.


Asıl işveren, taşeron tarafından çalıştırılan işçilerin hak kazandıkları yıllık ücretli izin sürelerinin kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek ve ilgili yıl içinde kullanılmasını sağlamakla, Taşeron ise tutmak zorunda olduğu izin kayıt belgesinin bir örneğini asıl işverene vermekle yükümlüdür. Aksi halde yıllık izin ücretleri asıl işverenden alınabilir.


Çünkü, asıl işverenler de bütün maaş ve ücretlerden, yıllık izin ücretlerinden, fazla mesai ücretinden, hafta tatili ücretinden, bayram ve genel tatil ücretinden sorumludur.


Avukat Ahmet Can 
E: ahmetcan@ahmetcan.av.tr