Can Hukuk Bürosu

Tel : 0 322 454 04 42

  
  
  
  
  

Ziyaret Frekansının Düşüklüğü

 ZİYARET FREKANSLARININ DÜŞÜKLÜĞÜ NEDENİYLE FESİH 

 
Tarih: Eylül 2015 
 
Firmanın gerçekleştirilebilir bir hedef olarak verdiği ziyaret frekans hedefinin altında kalmak işe iade davasının kaybedilmesine neden olabilir. Bu işini uyarılara rağmen eksik olarak yerine getirmek anlamına geleceği için firmanın feshi geçerli kabul edilir. Daha önceki yıllarda başarılı olmak, tıbbi mümessilin son dönemdeki bu yetersizliğini geçerli fesih nedeni olmaktan çıkaramaz. Fırsat vermeyin.

Avukat Ahmet Can 

E: ahmetcan@ahmetcan.av.tr

Hakkında

 

Can Hukuk Bürosu, geniş deneyim ve uzmanlığa sahip olduğu işçi işveren ilişkileri, işe iade, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, maaş, ücret, fazla mesai alacakları, tazminat davalarına yönelik hukuki danışmanlık ve dava hizmeti vermektedir.

 

Haksız İşten Çıkarma, İşe İade, İşe Dönüş, Kıdem Tazminatı,İhbar Tazminatı, Ücret Alacağı, Maaş Alacağı, Fazla Mesai Alacağı, Sendikal Tazminat, Mobbing, Sistematik Baskı, İş Yerinde Cinsel Taciz Ve Saldırı, Ölüm, Yaralanma, Uzuv Kaybı, Maddi Hasar, İş Kazaları, İş Makinesi Kazaları, Meslek Hastalıkları, İnşaat Kazaları, Maden Kazaları, Trafik İş Kazaları, Motorlu Araç İş Kazaları