Can Hukuk Bürosu

Tel : 0 322 454 04 42

  
  
  
  
  

Alt İşveren Taşeron MuvazaaALT İŞVEREN TAŞERON İŞLERİNDE MUVAZAA


Muvazzalı alt işverenlik ilişkisinde taraflar, aslında bir alt işveren ilişkisine girmeyi değil, alt işveren işçilerine karşı "asıl işverenin" işveren sıfatını devam ettirmesi amaçlanmaktadırlar.


İş Kanunu, Alt İşverenlik Yönetmeliği, doktrin ve yargısal içtihatlarda;


1 ) Asıl işverenin işçilerinin alt işveren tarafından çalıştırılarak haklarının kısıtlanması,

2 ) Daha önce asıl işverene ait işyerinde çalıştırılan kişi ile alt işveren ilişkisi kurulması,

3 ) Asıl işin bir bölümünün işletme ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işler dışında bölünmesi,

4 ) Alt işverenlerin değişmesine rağmen işçilerin çalışmaya devam etmeleri,

5 ) Asıl işverenin işçiyi işe alma ve işten çıkarmada yetkili olması,

6 ) Alt işveren işçileri üzerindeki yönetim hakkının asıl işveren tarafından kullanılması,

7 ) Alt işveren işçilerinin asıl işverenle yapılan sözleşmede belirtilen işler dışında çalıştırılması,

8 ) Araç ve gereçlerin tamamının asıl işveren tarafından sağlanması,

9 ) İşin toplu iş sözleşmesi yapılması esnasında alt işverene verilmiş olması


hallerinde, alt işverenlik sözleşmesinin muvazzalı olduğu kabul edilmektedir.


Avukat Ahmet Can

Can Hukuk Bürosu

Reşatbey Mah.Türkkuşu Cad.No:1 Günep Panorama  B Blok K:5 D:2 Seyhan/Adana,  

T: 0 322 454 0 442

F: 0 322 454 0 432

E-mail: ahmetcan@ahmetcan.av.tr


Hakkında

Can Hukuk Bürosu, geniş deneyim ve uzmanlığa sahip olduğu işçi işveren ilişkileri, işe iade, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, maaş, ücret, fazla mesai alacakları, tazminat davalarına yönelik hukuki danışmanlık ve dava hizmeti vermektedir.


Haksız İşten Çıkarma

İşe İade

İşe Dönüş

Kıdem Tazminatı

İhbar Tazminatı

Ücret Alacağı

Maaş Alacağı

Fazla Mesai Alacağı

Sendikal Tazminat

Mobbing

Sistematik Baskı

İş Yerinde Cinsel Taciz Ve Saldırı

Ölüm, Yaralanma, Uzuv Kaybı

Maddi Hasar

İş Kazaları

İş Makinesi Kazaları

Meslek Hastalıkları

İnşaat Kazaları

Maden Kazaları

Trafik İş Kazaları

Motorlu Araç İş Kazaları