Can Hukuk Bürosu

Tel : 0 322 454 04 42

  
  
  
  
  

İşe İade Fark Kıdem Ve İhbar Tazminatı AlacağıİŞE İADE FARK KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ALACAĞI


İşe iade davasından sonra, işçi işe başlatılmaması nedeniyle bakiye kıdem ve ihbar tazminatı talep edebilir.

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

E. 2014/21681

K. 2015/9601

T. 21.5.2015


Davalı tarafça davacıya 31.01.2011 tarihli dekonttan anlaşılacağı üzere 7.388,72 TL net kıdem tazminatı, 1.847,29 TL net ihbar tazminatı ödemesi yapılmış, mahkemece ödenen bu miktar hesaplanan kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarından mahsup edilmiştir. Ne var ki hükme esas alınan 18.06.2014 tarihli bilirkişi raporunda kıdem tazminatı brüt 13.424,65 TL, ihbar tazminatı brüt 3.757,36 TL olarak hesap edilmiş, ancak davalı tarafça ödenen 7.388,72 TL net kıdem tazminatı, 1.847,29 TL net ihbar tazminatı brüte çevrilmeden bu hali ile mahsup edilmiştir. Mahsup işlemi yapılırken bu hususun göz önünde bulundurulmaması hatalı olup, karar bu nedenle bozulmalıdır.Avukat Ahmet Can

Can Hukuk Bürosu

Reşatbey Mah.Türkkuşu Cad.No:1 Günep Panorama  B Blok K:5 D:2 Seyhan/Adana,  

T: 0 322 454 0 442

F: 0 322 454 0 432

E-mail: ahmetcan@ahmetcan.av.tr


Hakkında

Can Hukuk Bürosu, geniş deneyim ve uzmanlığa sahip olduğu işçi işveren ilişkileri, işe iade, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, maaş, ücret, fazla mesai alacakları, tazminat davalarına yönelik hukuki danışmanlık ve dava hizmeti vermektedir.


Haksız İşten Çıkarma

İşe İade

İşe Dönüş

Kıdem Tazminatı

İhbar Tazminatı

Ücret Alacağı

Maaş Alacağı

Fazla Mesai Alacağı

Sendikal Tazminat

Mobbing

Sistematik Baskı

İş Yerinde Cinsel Taciz Ve Saldırı

Ölüm, Yaralanma, Uzuv Kaybı

Maddi Hasar

İş Kazaları

İş Makinesi Kazaları

Meslek Hastalıkları

İnşaat Kazaları

Maden Kazaları

Trafik İş Kazaları

Motorlu Araç İş Kazaları