Can Hukuk Bürosu

Tel : 0 322 454 04 42

  
  
  
  
  

Araçtaki Değer Kaybını Trafik Sigortası Karşılamak ZorundadırARAÇTAKİ DEĞER KAYBINI TRAFİK SİGORTASI KARŞILAMAK ZORUNDADIR.


Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının “sigortanın kapsamı” başlıklı A.1.maddesi uyarınca, sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre işletene düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin eder. Araçta meydana gelen hasar bedeli gibi bu hasardan kaynaklanan DEĞER KAYBI ZARARI ZMSS teminatı kapsamındadır


(Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları (ZMSS) A.1) (YHGK 04.11.2009 T. 2009/16-428 E. 2009/483 K.) YARGITAY  17.HUKUK DAİRESİ

ESAS NO: 2014 / 5205  KARAR NO: 2014 / 7062  KARAR TARİHİ: 06.05.2014Avukat Ahmet Can

Can Hukuk Bürosu

Web: www.ahmetcan.av.tr

Reşatbey Mah.Türkkuşu Cad.No:1 Günep Panorama  B Blok K:5 D:2 Seyhan/Adana,  

T: 0 322 454 0 442

F: 0 322 454 0 432

E-mail: ahmetcan@ahmetcan.av.tr


Hakkında

Can Hukuk Bürosu, geniş deneyim ve uzmanlığa sahip olduğu işçi işveren ilişkileri, işe iade, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, maaş, ücret, fazla mesai alacakları, tazminat davalarına yönelik hukuki danışmanlık ve dava hizmeti vermektedir.


Haksız İşten Çıkarma

İşe İade

İşe Dönüş

Kıdem Tazminatı

İhbar Tazminatı

Ücret Alacağı

Maaş Alacağı

Fazla Mesai Alacağı

Sendikal Tazminat

Mobbing

Sistematik Baskı

İş Yerinde Cinsel Taciz Ve Saldırı

Ölüm, Yaralanma, Uzuv Kaybı

Maddi Hasar

İş Kazaları

İş Makinesi Kazaları

Meslek Hastalıkları

İnşaat Kazaları

Maden Kazaları

Trafik İş Kazaları

Motorlu Araç İş Kazaları