Can Hukuk Bürosu

Tel : 0 322 454 04 42

  
  
  
  
  

Birden Fazla İşverenin İşinde Çalışan Sigortalı #İşyeri #Hekimlerinin #Prim#İadesi HakkıHer bir işveren tarafından ayrı ayrı prim belgeleri ile SGK'ya bildirimi yapılan 4/1-a (eski tabirle #‎SSK) kapsamındaki sigortalı İşyeri Hekimlerinin kazançları sigorta primine esas kazanç üst sınırını/yasal tavanı aşabilmektedir.
Bu üst sınır/yasal tavan 2015 yılında 8.277,90 TL iken, 2016 yılında 10.705,50 TL'ye çıkarılmıştır.
Bu durumda aşan kısmın tamamı, sigortalı #‎SGK hissesi oranında, İşyeri Hekimine iade edilmek zorundadır. SGK uygulamalarına göre bu kendiliğinden iade edilmemekte, mutlaka talep gerekmektedir.
Geri alma hakkı sadece kendi payı oranında sigortalıya tanınmıştır. Sigortalı fazla ödenen işveren payını isteyemeyeceği gibi işveren de fazladan ödediği primleri geri alamayacaktır.
Yine, birden fazla işveren bünyesinde yasal tavan üzerinden hesaplanan#‎işsizlik #‎sigortası bakımından sigortalı payını aşan tutarda yapılan ödemeler de #‎sigortalı İşyeri Hekimlerine iade edilmek zorundadır.
Can Hukuk Bürosu

Av. Ahmet Can,


Reşatbey Mah.Türkkuşu Cad.No:1 Günep Panorama  B Blok K:5 D:2 Seyhan/Adana

T: 0 322 454 0 442

F: 0 322 454 0 432

E-mail: ahmetcan@ahmetcan.av.tr


Hakkında

Can Hukuk Bürosu, geniş deneyim ve uzmanlığa sahip olduğu işçi işveren ilişkileri, işe iade, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, maaş, ücret, fazla mesai alacakları, iş kazaları ve tazminat davalarına yönelik hukuki danışmanlık ve dava hizmeti vermektedir.


Haksız İşten Çıkarma

İşe İade

İşe Dönüş

Kıdem Tazminatı

İhbar Tazminatı

Ücret Alacağı

Maaş Alacağı

Fazla Mesai Alacağı

Sendikal Tazminat

Mobbing

Sistematik Baskı

İş Yerinde Cinsel Taciz Ve Saldırı

Ölüm, Yaralanma, Uzuv Kaybı

Maddi Hasar

İş Kazaları

İş Makinesi Kazaları

Meslek Hastalıkları

İnşaat Kazaları

Maden Kazaları

Trafik İş Kazaları

Motorlu Araç İş Kazaları