Can Hukuk Bürosu

Tel : 0 322 454 04 42

  
  
  
  
  

ŞİRKET DANIŞMANLIĞI VE UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ
Ticari hayatını başarı ile devam ettirmek isteyen şirketler, gündelik faaliyetlerinde karşılarına müşterileri, işçileri, bankaları, vergi dairesi, Sgk, faaliyet gösterdiği sektörle ilgili bağımsız devlet kuruluşları ile her zaman sorunlarla karşılaşmaktadırlar.

Bu bağlamda, şirketlerin, müşterileri ile karşı karşıya kaldıkları davalar, açılan dava ve icra takipleri, cari hesapların, çek ve senetlerin tahsili, haksız alacak ve tazminat taleplerini ortadan kaldırma, sorunlu işçilerin yeniden kazanılması ya da işten çıkarılma planları, işçileri ile karşı karşıya kaldıkları kıdem, ihbar ve fazla mesai ile işe iade davaları, işçilik alacakları ve işçilerin açtıkları icra takipleri, vergi dairesi ile ilgili vergi soruşturma ve ihtilafları ve vergi davaları, uzlaşma çözümleri, ithal ve ihraç edilen ürünlerle ilgili gümrük sorunları ve ceza takipleri, SGK ile ilgili soruşturmalar ve SGK davaları, yeni yatırım kararı aldığında yeni şirket kuruluşu ya da başka bir şirket ile birleşme veya şirketi devralma işlemleri, bunun öncesinde birleşilecek şirketi ya da devralınacak şirketin tüm detayları ile araştırılması ve açık olmayan tüm detayların ortaya çıkarılması, şirketin içinde bulunduğu finansal zorluklarla mücadele edilmesi, konkordato ve iflas erteleme yollarına başvurulması, bankalardan çekilecek kredilerin araştırılması, çekilen kredilerin ödeme yöntemleri, bankalar ile karşı karşıya kalınan icra iflas sorunlarının çözümü ve mücadelesi, şirketin sahip olduğu gayrimenkullerin takibi, kiracılık ilişkilerini çözümü, sektörle ilgili bağımsız kuruluşlar BDDK, TPDK, Şeker Kurumu, Epdk, Kamu İhale Kurumu ve Rekabet Kurumu gibi devlet kurumlarındaki izin, irtibat, yazışma ve soruşturmalar, en önemli işleri haline gelmektedir.

İşte şirketlerin tüm bu taraflarla karşı karşı kaldığı günlük sorunlarla tek başına mücadele etmesi, çoğu zaman sorunların daha çok büyümesine yol açmakta, bunun sonucunda zarar edilmesine ya da şirketin faaliyetinin sona erdirilmesine yol açmaktadır.

Bunun için, biz Can Hukuk Bürosu olarak olarak birçok şirkete bu gündelik faaliyetlerinde gereksinim duydukları her türlü sıradışı hukuki dava ve danışmanlık hizmetlerini müvekkillerinin lehine, zamanında ve etkili çözümlerle tam ve eksiksiz olarak sunuyoruz.