Can Hukuk Bürosu

Tel : 0 322 454 04 42

  
  
  
  
  

Performans Yetersizliği Nedeniyle Fesihİş sözleşmesinin işçinin performansına dayalı olarak feshinin geçerli olabilmesi için:
  • feshin yazılı olarak tebliğ edilmesi,
  • feshin gerekçesinin ayrıntılı olarak açıkça belirtilmesi,
  • işçinin performans nedeniyle daha önceden savunmasının alınmış olması,
  • fesihten önce performansının izlenmesi için kendisine bir süre verilmiş olması,
  • verilen bu sürenin makul bir süre olması,
  • feshe temel oluşturan performans ölçümlerinin somut ve ölçülebilir verilere dayanmış olması,
  • subjektif ve keyfi değerlendirmelere dayalı performans ölçümü yapılmamış olması zorunludur.
Bu şartlar yoksa, açılan işe iade davasında doğrudan feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilecektir.

#işe iade davası #işçi #işveren #işveren vekili #işyeri # iş sözleşmesinin feshi
#işe iade davaları

Can Hukuk Bürosu
Av. Ahmet Can

Reşatbey Mah.Türkkuşu Cad.No:1 Günep Panorama  B Blok K:5 D:2 Seyhan/Adana
T: 0 322 454 0 442
F: 0 322 454 0 432
E-mail: ahmetcan@ahmetcan.av.tr

Hakkında
Can Hukuk Bürosu, geniş deneyim ve uzmanlığa sahip olduğu işçi işveren ilişkileri, işe iade, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, maaş, ücret, fazla mesai alacakları, iş kazaları ve tazminat davalarına yönelik hukuki danışmanlık ve dava hizmeti vermektedir.

Haksız İşten Çıkarma
İşe İade
İşe Dönüş
Kıdem Tazminatı
İhbar Tazminatı
Ücret Alacağı
Maaş Alacağı
Fazla Mesai Alacağı
Sendikal Tazminat
Mobbing
Sistematik Baskı
İş Yerinde Cinsel Taciz Ve Saldırı
Ölüm, Yaralanma, Uzuv Kaybı
Maddi Hasar
İş Kazaları
İş Makinesi Kazaları
Meslek Hastalıkları
İnşaat Kazaları
Maden Kazaları
Trafik İş Kazaları
Motorlu Araç İş Kazaları