Can Hukuk Bürosu

Tel : 0 322 454 04 42

  
  
  
  
  

Hafta TatiliHafta Tatili

İşçinin tatil gününden önce iş günlerinde çalışmış olması koşuluyla, yedi günlük zaman dilimi içinde yirmi dört saat dinlenme hakkı vardır.

İşçinin hafta tatili gününde çalışma karşılığı olmaksızın bir günlük ücrete hak kazanır.

Hafta tatili izni kesintisiz en az yirmi dört saattir.

Bunun altında bir süre haftalık izin verilmesi durumunda, usulüne uygun şekilde hafta tatili izni kullandığından söz edilemez.

Hafta tatili bölünerek kullandırılamaz.

Hafta tatilinin yirmi dört saatten az olarak kullandırılması halinde hafta tatili hiç kullandırılmamış sayılır.

Her ne kadar kanuni hafta tatili Pazar günü olsa da bu genel kural mutlak nitelikte olmayıp, hafta tatili izninin Pazar günü dışında da kullandırılması mümkündür.

Bordroda ilgili bölümünün boş olması ya da bordronun imza taşımaması halinde, işçi hafta tatilinde çalışma yaptığını her türlü delille ispat edebilir.

Hafta tatillerinde çalışıldığının ispatı konusunda iş yeri kayıtları, özellikle iş yerine giriş çıkışı gösteren belgeler, iş yeri iç yazışmaları, yazılı delil niteliğindedir.

Ancak, sözü edilen çalışmanın bu tür yazılı belgelerle kanıtlanamaması durumunda tarafların dinletmiş oldukları tanık beyanları ile sonuca gidilmesi gerekir.

Bunun dışında herkesçe bilinen genel bazı vakıalar da bu noktada göz önüne alınabilir. Hafta tatili çalışmalarının yazılı delil ya da tanıkla ispatı imkân dahilindedir. İş yerinde çalışma düzenini bilmeyen ve bilmesi mümkün olmayan tanıkların anlatımlarına değer verilemez.

Avukat Ahmet Can
Can Hukuk Bürosu
Reşatbey Mah.Türkkuşu Cad.No:1 Günep Panorama  B Blok K:5 D:2 Seyhan/Adana,  
T: 0 322 454 0 442
F: 0 322 454 0 432
E-mail: ahmetcan@ahmetcan.av.tr

Hakkında
Can Hukuk Bürosu, geniş deneyim ve uzmanlığa sahip olduğu işçi işveren ilişkileri, işe iade, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, maaş, ücret, fazla mesai alacakları, tazminat davalarına yönelik hukuki danışmanlık ve dava hizmeti vermektedir.

Haksız İşten Çıkarma, İşe İade, İşe Dönüş, Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı, Ücret Alacağı
Maaş Alacağı, Fazla Mesai Alacağı,Sendikal Tazminat,Mobbing, Sistematik Baskı, İş Yerinde Cinsel Taciz Ve Saldırı,Ölüm, Yaralanma, Uzuv Kaybı, Maddi Hasar,İş Kazaları,İş Makinesi Kazaları,Meslek Hastalıkları,İnşaat Kazaları,Maden Kazaları ,Trafik İş Kazaları ,Motorlu Araç İş Kazaları