Can Hukuk Bürosu

Tel : 0 322 454 04 42

  
  
  
  
  

İkale Sözleşmelerinde Yapılan Gelir Vergisi (Stopaj) Kesintisi Yasal Değildir? Geri Alınabilir.İkale Sözleşmelerinde Yapılan Gelir Vergisi (Stopaj) Kesintisi Yasal Değildir? Geri Alınabilir.


İkale Sözleşmesi Nedir?
İşçi ve işveren yapacakları bir anlaşmayla, mevcut iş ve çalışma ilişkisini ve dolayısıyla belirsiz süreli iş sözleşmesini her zaman sona erdirebilirler. İşte sözleşmeyi sona erdirme anlaşmasına “ikale sözleşmesi” denmektedir.


İkale Sözleşmesine Neler Dahildir? 
İş sözleşmesi ikale sözleşmesi ile sona erdirildiğinde, işçiye kıdem tazminatı karşılığı, ihbar tazminatı karşılığı ve işsizlik tazminatı karşılığının yanında paket olarak da ifade edilen ilave maaş karşılığı ödeme yapılmaktadır. Bu maaş karşılığı miktarı 2 maaş ile 12 maaş arasında değişmektedir.


İkale Sözleşmesine Konu tazminat ve maaşlardan yapılan kesinti nedir? 
Kıdem tazminatı karşılığından gelir vergisi kesintisi yapılmamaktadır. Ancak, ihbar tazminatı karşılığından, işsizlik maaşı karşılığından ve maaş karşılığı yapılan ödemelerden gelir vergisi (Stopaj) kesintisi yapılmaktadır.


Gelir Vergisi (Stopaj) Kesintisini Kim Yapmaktadır?
Kesintileri işveren, devlet adına yapmakta ve vergi dairesine yatırmaktadır.


İkale Sözleşmesinde Gelir Vergisi (Stopaj) Kesintisi Yasal Mıdır? 
İkale sözleşmesinde, işçiye yasal bir zorunluluk olmaksızın yapılan ödemeler ücret niteliğinden değil, tazminat niteliğindedir. Bu kapsamda, kıdem tazminatı karşılığından, ihbar tazminatı karşılığından, işsizlik maaşı karşılığından ve maaş karşılığı yapılan ödemelerden gelir vergisi (Stopaj) kesintisi yapılması yasal değildir. Çünkü, tüm bu ödemeler tazminat olarak değerlendirilir. Gelir Vergisi Kanununa göre de, işsizlik sebepleriyle verilen tazminatlar ve yapılan yardımlar, vergiden muaftır. Yani, kesinti yapılamaz.

Emsal Karar için Bkz DANIŞTAY 4. DAİRE E. 2014/3676 K. 2016/4376 T. 13.12.2016 

Vergi Kesinti İadesinden Kimler Faydalanabilir? 
Son 5 yıl içinde ikale sözleşmesi imzalayan tüm işçiler faydalanabilir.
 

Avukat Ahmet Can

Detay Bilgi için: 
Tel: 05324091885 

Mail: ahmetcan@ahmetcan.av.tr