Can Hukuk Bürosu

Tel : 0 322 454 04 42

  
  
  
  
  

İş Kazası Maddi ve Manevi Tazminat Davaları 

İŞ KAZASI - TAZMİNAT DAVASI

 

 

 İş kazasına uğrayan işçiye SGK tarafından

 

1. Sağlık durumunun gerektirdiği sürece devam edecek sağlık yardımı yapılır

2 . Geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik maaşı ödenir

3. Hastalık ve özürler nedeniyle SGK’ca verilen raporlara istinaden SGK Sağlık Kurulunca meslekte kazanma gücü en az yüzde 10 oranında azalmış bulunduğu tespit edilen işçiye sürekli iş göremezlik geliri bağlanır.

4. İş kazasına uğrayan işçi, SGK'nın karşılamadığı ya da kısmen karşıladığı miktarın üzerindeki miktarı maddi tazminat olarak işverenden dava yoluyla talep edebilir.  

5. İşverenden iş kazası nedeniyle uğramış olduğu manevi zararı manevi tazminat olarak dava yoluyla talep edebilir. 

İş kazasına uğrayan işçi kaza sonucu vefat etmişse, mirasçı hak sahiplerine SGK tarafından iş kazası geliri bağlanır. Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilir. Yine, iş kazası sonucu vefat eden işçi için cenaze ödeneği verilir.

Bununla birlikte, vefat eden işçinin mirasçıları, işverenden destekten yoksun kalma tazminatı ve manevi tazminatı dava yoluyla talep edebilir. 

Avukat Ahmet Can

Can Hukuk Bürosu Reşatbey Mah.Türkuşu Cad.No:1 Günep Panorama  B Blok K:5 D:2 Seyhan/Adana,  T: 0 322 454 0 442 F: 0 322 454 0 432 E: ahmetcan@ahmetcan.av.tr