Arabuluculuk Avukatlığı: Anlaşmazlıkları Hızlı ve Etkili Çözen Profesyonel Destek 

Arabuluculuk Avukatlığı: Anlaşmazlıkları Hızlı ve Etkili Çözen Profesyonel Destek


Arabuluculuk Avukatlığı Nedir ve Ne İşe Yarar?


Türkiye'de arabuluculuk avukatlığı, arabuluculuk sürecinde tarafları temsil eden ve arabuluculuk oturumlarında danışmanlık sağlayan avukatlık hizmetidir. Arabuluculuk avukatları, müvekkillerine hukuki danışmanlık sunar, arabuluculuk sürecine hazırlık yapar ve müvekkillerini arabuluculuk oturumlarında temsil eder.


Arabuluculuk avukatlığının temel amacı, taraflar arasındaki anlaşmazlıkların çözümünde arabuluculuk sürecine profesyonel destek sağlamaktır. 


Türkiye'de Arabuluculuk Süreci ve Kanuni Tanımı


Türkiye'de arabuluculuk, 22.06.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6325 sayılı Hukuk uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile bir alternatif uyuşmazlık çözümü yolu olarak uygulanmaya başlamıştır. 6325 sayılı Kanunla yeni bir serbest meslek ihdas edilmiş ve arabuluculuk mesleğini icra edecek kişilere "arabulucu" unvanını kullanma yetkisi tanınmıştır


Arabuluculuk, mahkeme sürecinden daha hızlı, daha ekonomik ve daha esnek bir alternatif çözüm yoludur.


Kanundaki tanımıyla: “Sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, tarafların çözüm üretemediklerinin ortaya çıkması hâlinde çözüm önerisi de getirebilen, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla ve ihtiyarî olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemidir. (Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu m. 2/1-b)


Arabuluculuk Avukatının Rolü ve Müvekkil Danışmanlığı, İletişimi Kolaylaştırarak Adil Çözüme Ulaşma: Arabuluculuk Avukatının Etkisi


Arabuluculuk avukatları, müvekkillerinin çıkarlarını ve haklarını koruyarak, arabuluculuk sürecinde müvekkillerine yol gösterir ve onların en iyi sonucu elde etmelerine yardımcı olur.


Arabuluculuk sürecinde avukatın rolü, müvekkilini tüm aşamalarda temsil etmek ve hukuki danışmanlık sağlamaktır. Müvekkilin çıkarlarını korumak, adil bir sonuç elde etmek ve arabuluculuk sürecinde en iyi sonuca ulaşmak için avukatın tecrübesi ve uzmanlığı önemlidir. Arabuluculuk avukatı, müvekkilin haklarını savunarak, iletişim sürecini yönetir ve müvekkilin hukuki hakları hakkında doğru bilgilendirme yapar. Ayrıca, arabuluculuk oturumlarına hazırlık yaparak müvekkilin ihtiyaçlarını belirler ve müvekkilin karar alma sürecinde rehberlik eder. Müvekkilin hukuki sorumluluklarını anlamasını sağlayarak, bilinçli bir şekilde hareket etmesine yardımcı olur. Arabuluculuk anlaşmasının müvekkilin çıkarlarına uygunluğunu değerlendirir ve müvekkilin en iyi çözümü elde etmesine yardımcı olur. Arabuluculuk avukatının rolü, müvekkilin güvenini kazanarak, etkili bir çözüm süreci yönetmek ve müvekkilin çıkarlarını en iyi şekilde temsil etmektir.


Arabuluculuk avukatlığı, birçok farklı alanda taraflara faydalı olabilir. Özellikle ticaret hukuku, iş hukuku, gayrimenkul hukuku ve medeni hukuk gibi alanlarda arabuluculuk avukatları, taraflar arasındaki anlaşmazlıkları çözmek için etkili bir çözüm sunar.


Arabuluculuk avukatlığı, taraflar arasında iletişimi kolaylaştırır, tarafların ihtiyaçlarını ve çıkarlarını dikkate alır, müzakerelerde etkili bir rol oynar ve tarafların adil bir çözüme ulaşmasını sağlar. Arabuluculuk avukatları, taraflar arasında güven ve işbirliği oluşturarak, çözüm odaklı bir yaklaşım benimser ve tarafların karşılıklı olarak kabul edilebilir bir anlaşmaya varmasına yardımcı olur.


Arabuluculuk Sürecinin Belgelendirilmesi ve İcra Edilebilirlik


Arabuluculuk faaliyeti sonunda tarafların anlaştıkları, anlaşamadıkları veya arabuluculuk faaliyetinin nasıl sonuçlandığı bir tutanak ile belgelendirilir. Arabulucu tarafından düzenlenecek bu belge, arabulucu, taraflar, kanuni temsilcileri veya avukatlarınca imzalanır. (Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu m.17/2)


Kanunlarda icra edilebilirlik şerhi alınmasının zorunlu kılındığı haller hariç, taraflar ve avukatları ile arabulucunun, ticari uyuşmazlıklar bakımından ise avukatlar ile arabulucunun birlikte imzaladıkları anlaşma belgesi, icra edilebilirlik şerhi aranmaksızın ilam niteliğinde belge sayılır. (Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu m.18/4)


Sonuç

Türkiye'de arabuluculuk avukatlığı, taraflar arasındaki anlaşmazlıkların hızlı, ekonomik ve esnek bir şekilde çözülmesine katkıda bulunur. Arabuluculuk avukatları, müvekkillerine profesyonel danışmanlık ve temsil hizmeti sunar, anlaşmazlıkların arabuluculuk yoluyla çözülmesini  kolaylaştırır ve tarafların adil bir çözüme ulaşmasını sağlar.


Sonuç olarak, Türkiye'de arabuluculuk avukatlığı, taraflar arasındaki anlaşmazlıkların hızlı, ekonomik ve esnek bir şekilde çözülmesine katkıda bulunur. Arabuluculuk avukatları, müvekkillerine profesyonel danışmanlık ve temsil hizmeti sunar, anlaşmazlıkların arabuluculuk yoluyla çözülmesini kolaylaştırır ve tarafların adil bir çözüme ulaşmasını sağlar. Bu sayede taraflar, uzun ve maliyetli mahkeme süreçlerinden kaçınarak, daha hızlı ve uzlaşmacı bir çözüm elde edebilirler.


Arabuluculuk avukatlığı, taraflar arasında iletişimi güçlendirir, çıkarları ve ihtiyaçları dikkate alır, müzakerelerde etkili bir rol oynar ve anlaşmazlıkların uzlaşma ile sonuçlanmasını sağlar. Arabuluculuk süreci, tarafların kontrollü bir ortamda bir araya gelerek kendi çözümlerini üretebilmelerine olanak tanır. Bu da tarafların sonuçtan memnun olmalarını ve gelecekteki ilişkilerini sürdürebilmelerini sağlar.


Arabuluculuk avukatları, özellikle ticari anlaşmazlıklar, iş ilişkileri, aile anlaşmazlıkları ve gayrimenkul uyuşmazlıkları gibi birçok alanda taraflara faydalı olabilir. Hızlı, etkili ve gizlilik ilkesine dayanan arabuluculuk süreci, taraflar arasında güvenin oluşmasına katkıda bulunur ve karşılıklı olarak kabul edilebilir bir anlaşmaya varılmasını sağlar.


Sonuç olarak, arabuluculuk avukatlığı, hukuki anlaşmazlıkların çözümünde etkili bir yöntemdir. Taraflara hızlı, ekonomik ve uzlaşmacı bir çözüm sunarak, uzun süren mahkeme süreçlerinden kaçınmalarını sağlar. Arabuluculuk avukatları, müvekkillerinin çıkarlarını korurken, taraflar arasında adil bir anlaşmanın sağlanmasına yardımcı olurlar. Bu sayede, taraflar anlaşarak sorunlarını çözebilir ve gelecekteki ilişkilerini sürdürebilirler.