Yurt Dışında Çalıştırılan Türk İşçilerinin İşçilik Alacakları

Yurt Dışında Çalıştırılan Türk İşçilerinin İşçilik Alacakları

Devamı
SGK Yersiz Ödeme Tahsili

SGK Yersiz Ödeme Tahsili

Devamı
Yurtdışı İşlerde Çalıştırılacak Türk İşçilerin Korunması

Yurtdışı İşlerde Çalıştırılacak Türk İşçilerin Korunması

Devamı
Fazla Ve Yersiz Ödeme İptali

Fazla Ve Yersiz Ödeme İptali

Devamı
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Özel Sağlık Hizmeti Sunucularına Kurum Zararı Olarak Kesilen Ceza Koşulu

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Özel Sağlık Hizmeti Sunucularına Kurum Zararı Olarak Kesilen Ceza Koşulu

Devamı
İmalat Hatalı Ve Gizli Ayıplı Olduğunu Tespit Edilen Sıfır Aracın Misli İle Değişimi

İmalat Hatalı Ve Gizli Ayıplı Olduğunu Tespit Edilen Sıfır Aracın Misli İle Değişimi

Devamı
Kamulaştırma, Kamulaştırmasız El Atma, Hukuki El Atma, Fiili El Atma

Kamulaştırma, Kamulaştırmasız El Atma, Hukuki El Atma, Fiili El Atma

Devamı
Tapu Sicilinin Tutulmasındaki Hatalı İşlem Nedeniyle Mülkiyet Hakkının Kaybedilmesi Sonucu Zararın Tazmini

Tapu Sicilinin Tutulmasındaki Hatalı İşlem Nedeniyle Mülkiyet Hakkının Kaybedilmesi Sonucu Zararın Tazmini

Devamı
Pasaportuna El Konularak Korkutulan İşçiye Arabuluculuk Tutanağı İmzalatılması

Pasaportuna El Konularak Korkutulan İşçiye Arabuluculuk Tutanağı İmzalatılması

Devamı
Arabuluculuk nedir?

Arabuluculuk nedir?

Devamı
Yurt Dışında Çalıştırılan Türk İşçilerinin İşçilik Alacakları

Yurt Dışında Çalıştırılan Türk İşçilerinin İşçilik Alacakları

Devamı
Tıbbi Cihaz Satış Merkezleri Hakkında Uygulanan SGK Yersiz Ödeme Ve Ceza Koşulu İptali

Tıbbi Cihaz Satış Merkezleri Hakkında Uygulanan SGK Yersiz Ödeme Ve Ceza Koşulu İptali

Devamı
Sgk İşten Ayrılış Kodunun Düzeltilmesine Yönelik Tespit Davası

Sgk İşten Ayrılış Kodunun Düzeltilmesine Yönelik Tespit Davası

Devamı
Uzayan Yargılamalarla Adaletin Geciktirilmesi

Uzayan Yargılamalarla Adaletin Geciktirilmesi

Devamı
Makul Sürede Yargılanma Hakkının Amacı

Makul Sürede Yargılanma Hakkının Amacı

Devamı
Bireysel Başvuru Yollarının Tüketilmesinin Bir İstisnası

Bireysel Başvuru Yollarının Tüketilmesinin Bir İstisnası

Devamı
Bireysel Başvuru Yollarının Tüketilmesinin Bir İstisnası

Bireysel Başvuru Yollarının Tüketilmesinin Bir İstisnası

Devamı
Yüksek Enflasyon Nedeniyle Temerrüt Faizini Aşan Zararın Ek Tazminat Davasıyla Alınabilmesi

Yüksek Enflasyon Nedeniyle Temerrüt Faizini Aşan Zararın Ek Tazminat Davasıyla Alınabilmesi

Devamı
Kesinleşen Parselasyon Planlarına Karşı İptal Davasında Dava Açma Süresi

Kesinleşen Parselasyon Planlarına Karşı İptal Davasında Dava Açma Süresi

Devamı
Devlet Memurlarına Yapılan Fazla Ödemelerin Geri Alınıp Alınamayacağı

Devlet Memurlarına Yapılan Fazla Ödemelerin Geri Alınıp Alınamayacağı

Devamı
Tapuda Kayıt Düzeltme Davası

Tapuda Kayıt Düzeltme Davası

Devamı
Kanunun Şümulü Madde 1

Kanunun Şümulü Madde 1

Devamı
Yurt Dışında Çalışma Ve İşçi Alacağı

Yurt Dışında Çalışma Ve İşçi Alacağı

Devamı
Yurtdışında Çalışan İşçilerin Tazminat Ve Alacak Hakları, Arabuluculuk Ve Dava

Yurtdışında Çalışan İşçilerin Tazminat Ve Alacak Hakları, Arabuluculuk Ve Dava

Devamı
Riskli Alanlarda Acele Kamulaştırma Kararı Alınması

Riskli Alanlarda Acele Kamulaştırma Kararı Alınması

Devamı
Bağımsız Bölümlere Zarar Veren Ortak Alanlara Müdahale Talebi

Bağımsız Bölümlere Zarar Veren Ortak Alanlara Müdahale Talebi

Devamı
Riskli Alan İlan Edilmesine Dair Bakanlar Kurulu (Cumhurbaşkanı kararı) Kararının İptali

Riskli Alan İlan Edilmesine Dair Bakanlar Kurulu (Cumhurbaşkanı kararı) Kararının İptali

Devamı
Kentsel Dönüşüm Ve Gecekondu Önleme Bölgelerinde Tapu Harcı İadesi

Kentsel Dönüşüm Ve Gecekondu Önleme Bölgelerinde Tapu Harcı İadesi

Devamı
Yurtdışında Çalışan İşçilerin Tazminat Ve Alacak Hakları Nasıl İspatlanır?

Yurtdışında Çalışan İşçilerin Tazminat Ve Alacak Hakları Nasıl İspatlanır?

Devamı
AYM'deki Makul Sürede Yargılanma Şikâyetleri Devredildi

AYM'deki Makul Sürede Yargılanma Şikâyetleri Devredildi

Devamı
İdari İşlemin İptali İçin Açılan Davanın Uzun Sürmesinin Makul Sürede Yargılama Hakkını İhlalinde 42.000 Tl Manevi Tazminat Ödenmesine Karar Verildi

İdari İşlemin İptali İçin Açılan Davanın Uzun Sürmesinin Makul Sürede Yargılama Hakkını İhlalinde 42.000 Tl Manevi Tazminat Ödenmesine Karar Verildi

Devamı
Ceza Davasında Makul Sürede Yargılanma Hakkının İhlali Nedeniyle Manevi Tazminat Hakkı

Ceza Davasında Makul Sürede Yargılanma Hakkının İhlali Nedeniyle Manevi Tazminat Hakkı

Devamı
Uzun Süren Davalarda Makul Sürede Yargılanma Hakkının İhlali Nedeniyle Tazminat

Uzun Süren Davalarda Makul Sürede Yargılanma Hakkının İhlali Nedeniyle Tazminat

Devamı
Banka Müşterilerinin Hesaplarındaki Paranın Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Çalınması Ve Bankaların Sorumluluğu Nedeniyle Tazminat Davası

Banka Müşterilerinin Hesaplarındaki Paranın Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Çalınması Ve Bankaların Sorumluluğu Nedeniyle Tazminat Davası

Devamı
Sgk’nın Eksik Ödediği Bedellerin İadesi

Sgk’nın Eksik Ödediği Bedellerin İadesi

Devamı
Uzun Süren Davalarda Makul Sürede Yargılanma Hakkının İhlali Nedeniyle Tazminat

Uzun Süren Davalarda Makul Sürede Yargılanma Hakkının İhlali Nedeniyle Tazminat

Devamı
Uzun Süren Davalarda Makul Sürede Yargılanma Hakkının İhlali Nedeniyle Tazminat

Uzun Süren Davalarda Makul Sürede Yargılanma Hakkının İhlali Nedeniyle Tazminat

Devamı
Arabuluculukta Tarafların Anlaşması

Arabuluculukta Tarafların Anlaşması

Devamı
Yurt Dışında İstihdam Edilen Türk İşçilerinin Hakları

Yurt Dışında İstihdam Edilen Türk İşçilerinin Hakları

Devamı
İmalat Hatalı Ve Gizli Ayıplı Olduğunu Tespit Edilen Sıfır Aracın Misli İle Değişimi

İmalat Hatalı Ve Gizli Ayıplı Olduğunu Tespit Edilen Sıfır Aracın Misli İle Değişimi

Devamı
Ayıplı Aracın Ayıpsız misli ile Değiştirilmesi, Olmadığı Takdirde Rayiç Değerinin Tahsili

Ayıplı Aracın Ayıpsız misli ile Değiştirilmesi, Olmadığı Takdirde Rayiç Değerinin Tahsili

Devamı
İmalat Hatalı Ve Gizli Ayıplı Olduğunu Tespit Edilen Sıfır Aracın Misli İle Değişimi

İmalat Hatalı Ve Gizli Ayıplı Olduğunu Tespit Edilen Sıfır Aracın Misli İle Değişimi

Devamı
Mahkemelerce Hükmedilen Alacak Veya Tazminatların Enflasyon Karşısında Aşırı Ölçüde Değer Kaybetmiş Olması Nedeniyle Tazminat Hakkı

Mahkemelerce Hükmedilen Alacak Veya Tazminatların Enflasyon Karşısında Aşırı Ölçüde Değer Kaybetmiş Olması Nedeniyle Tazminat Hakkı

Devamı
Zorunlu Deprem Sigortası Nedir?

Zorunlu Deprem Sigortası Nedir?

Devamı
Gümrük Ve Tekel Vergileri Madde 2

Gümrük Ve Tekel Vergileri Madde 2

Devamı
Vergi Kanunlarının Uygulanması Ve İspat Madde 3

Vergi Kanunlarının Uygulanması Ve İspat Madde 3

Devamı
Arabuluculuk Avukatlığı: Anlaşmazlıkları Hızlı ve Etkili Çözen Profesyonel Destek

Arabuluculuk Avukatlığı: Anlaşmazlıkları Hızlı ve Etkili Çözen Profesyonel Destek

Devamı
Ayıplı Aracın Ayıpsız misli ile Değiştirilmesi, Olmadığı Takdirde Rayiç Değerinin Tahsili

Ayıplı Aracın Ayıpsız misli ile Değiştirilmesi, Olmadığı Takdirde Rayiç Değerinin Tahsili

Devamı
Ayıplı Aracın Ayıpsız misli ile Değiştirilmesi, Olmadığı Takdirde Rayiç Değerinin Tahsili

Ayıplı Aracın Ayıpsız misli ile Değiştirilmesi, Olmadığı Takdirde Rayiç Değerinin Tahsili

Devamı
Vergi Dairesi Madde 4

Vergi Dairesi Madde 4

Devamı
İmalat Hatalı Ve Gizli Ayıplı Olduğunu Tespit Edilen Aracın Misli İle Değişimi

İmalat Hatalı Ve Gizli Ayıplı Olduğunu Tespit Edilen Aracın Misli İle Değişimi

Devamı
 Aracın Her Servise Götürülüşü Ayıp İhbarı Niteliğindedir

Aracın Her Servise Götürülüşü Ayıp İhbarı Niteliğindedir

Devamı
İmalat Hatalı ve Gizli Ayıplı Sıfır Araçların Misli İle Değişimi: Tüketicilerin Dikkat Etmesi Gereken Önemli Durumlar

İmalat Hatalı ve Gizli Ayıplı Sıfır Araçların Misli İle Değişimi: Tüketicilerin Dikkat Etmesi Gereken Önemli Durumlar

Devamı
İmalat Hatalı Ve Gizli Ayıplı Olduğunu Tespit Edilen Sıfır Aracın Misli İle Değişimi

İmalat Hatalı Ve Gizli Ayıplı Olduğunu Tespit Edilen Sıfır Aracın Misli İle Değişimi

Devamı
İmalat Hatalı Ve Gizli Ayıplı Olduğunu Tespit Edilen Sıfır Aracın Misli İle Değişimi

İmalat Hatalı Ve Gizli Ayıplı Olduğunu Tespit Edilen Sıfır Aracın Misli İle Değişimi

Devamı
 İmalat Hatalı Ve Gizli Ayıplı Olduğunu Tespit Edilen Sıfır Aracın Bedelinin Ödenmesi

İmalat Hatalı Ve Gizli Ayıplı Olduğunu Tespit Edilen Sıfır Aracın Bedelinin Ödenmesi

Devamı
İmalat Hatalı Ve Gizli Ayıplı Olduğunu Tespit Edilen Aracın Misli İle Değişimi

İmalat Hatalı Ve Gizli Ayıplı Olduğunu Tespit Edilen Aracın Misli İle Değişimi

Devamı
İmalat Hatalı Ve Gizli Ayıplı Olduğunu Tespit Edilen Sıfır Aracın Misli İle Değişimi

İmalat Hatalı Ve Gizli Ayıplı Olduğunu Tespit Edilen Sıfır Aracın Misli İle Değişimi

Devamı
Vergi Mahremiyeti Madde 5

Vergi Mahremiyeti Madde 5

Devamı
Yasaklar Madde 6

Yasaklar Madde 6

Devamı
İmalat Hatalı Ve Gizli Ayıplı Olduğunu Tespit Edilen Aracın Misli İle Değişimi

İmalat Hatalı Ve Gizli Ayıplı Olduğunu Tespit Edilen Aracın Misli İle Değişimi

Devamı
İmalat Hatalı Ve Gizli Ayıplı Olduğunu Tespit Edilen Sıfır Aracın Misli İle Değişimi

İmalat Hatalı Ve Gizli Ayıplı Olduğunu Tespit Edilen Sıfır Aracın Misli İle Değişimi

Devamı
İmalat Hatalı Ve Gizli Ayıplı Olduğunu Tespit Edilen Aracın Misli İle Değişimi

İmalat Hatalı Ve Gizli Ayıplı Olduğunu Tespit Edilen Aracın Misli İle Değişimi

Devamı
Ayıplı Aracın Ayıpsız misli ile Değiştirilmesi, Olmadığı Takdirde Rayiç Değerinin Tahsili

Ayıplı Aracın Ayıpsız misli ile Değiştirilmesi, Olmadığı Takdirde Rayiç Değerinin Tahsili

Devamı
İmalat Hatalı Ve Gizli Ayıplı Olduğunu Tespit Edilen Sıfır Aracın Misli İle Değişimi

İmalat Hatalı Ve Gizli Ayıplı Olduğunu Tespit Edilen Sıfır Aracın Misli İle Değişimi

Devamı
Yurt Dışı İşçilik Alacaklarında Uygulanacak Ülke Hukuku Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2022/985 E. , 2023/426 K.

Yurt Dışı İşçilik Alacaklarında Uygulanacak Ülke Hukuku Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2022/985 E. , 2023/426 K.

Devamı
Yurt Dışı İşçilik Alacaklarında Uygulanacak Ülke Hukuku Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2022/892 E. , 2023/425 K.

Yurt Dışı İşçilik Alacaklarında Uygulanacak Ülke Hukuku Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2022/892 E. , 2023/425 K.

Devamı
Vergi Hukuku

Vergi Hukuku

Devamı
Yurt Dışı İşçilik Alacaklarında Uygulanacak Ülke Hukuku Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2023/267 E. , 2023/525 K.

Yurt Dışı İşçilik Alacaklarında Uygulanacak Ülke Hukuku Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2023/267 E. , 2023/525 K.

Devamı
Geçici Personel Olarak Çalışırken Sözleşmeli Personel Yapılan Kamu Çalışanlarının Mahrum Kaldığı Ücretleri

Geçici Personel Olarak Çalışırken Sözleşmeli Personel Yapılan Kamu Çalışanlarının Mahrum Kaldığı Ücretleri

Devamı
Yurt Dışı İşçilik Alacaklarında Uygulanacak Ülke Hukuku Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2022/873 E. , 2023/424 K.

Yurt Dışı İşçilik Alacaklarında Uygulanacak Ülke Hukuku Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2022/873 E. , 2023/424 K.

Devamı
İmalat Hatalı Ve Gizli Ayıplı Olduğunu Tespit Edilen Sıfır Aracın Misli İle Değişimi

İmalat Hatalı Ve Gizli Ayıplı Olduğunu Tespit Edilen Sıfır Aracın Misli İle Değişimi

Devamı
Vergi Usul Kanunu (V.U.K.) Kanun No: 213

Vergi Usul Kanunu (V.U.K.) Kanun No: 213

Devamı
Sıfır Aracın Ayıplı Olmasından Kaynaklanan Değer Kaybı Bedel İndirimi

Sıfır Aracın Ayıplı Olmasından Kaynaklanan Değer Kaybı Bedel İndirimi

Devamı
İdarenin Yardımı Madde 7

İdarenin Yardımı Madde 7

Devamı
Türk İşçilerinin Yurt Dışında İstihdamında İşçiye Yapılan Ödemeler

Türk İşçilerinin Yurt Dışında İstihdamında İşçiye Yapılan Ödemeler

Devamı
Özelge Nedir?

Özelge Nedir?

Devamı
Denklik

Denklik

Devamı
Yurt Dışı İşçilik Alacaklarında Uygulanacak Ülke Hukuku

Yurt Dışı İşçilik Alacaklarında Uygulanacak Ülke Hukuku

Devamı
Yurt Dışında Çalışan İşçinin Çalışma Süresi Bir Yılın Altına Olması Nedeniyle Kıdem Tazminatı Ve Yıllık İzin Hakkı Olmaz.

Yurt Dışında Çalışan İşçinin Çalışma Süresi Bir Yılın Altına Olması Nedeniyle Kıdem Tazminatı Ve Yıllık İzin Hakkı Olmaz.

Devamı
SGK Yersiz Ödeme Tahsili

SGK Yersiz Ödeme Tahsili

Devamı
Yurt Dışı İşlerde Haftada 48 Saatlik Fazla Çalışma Dahil Ücret Anlaşması Yapılabilmektedir.

Yurt Dışı İşlerde Haftada 48 Saatlik Fazla Çalışma Dahil Ücret Anlaşması Yapılabilmektedir.

Devamı
Son 3 Aylık Performans Düşüklüğü Gerekçe Gösterilerek İş Sözleşmesinin Feshinin Geçersiz Olduğu

Son 3 Aylık Performans Düşüklüğü Gerekçe Gösterilerek İş Sözleşmesinin Feshinin Geçersiz Olduğu

Devamı
Öğrenim Kredisi Ve Katkı Kredisi (KYK) Borcu Ve Zamanaşımı

Öğrenim Kredisi Ve Katkı Kredisi (KYK) Borcu Ve Zamanaşımı

Devamı