Sgk İşten Ayrılış Kodunun Düzeltilmesine Yönelik Tespit Davası

Sgk İşten Ayrılış Kodunun Düzeltilmesine Yönelik Tespit Davası

Devamı
Tapu Sicilinin Tutulmasındaki Hatalı İşlem Nedeniyle Mülkiyet Hakkının Kaybedilmesi Sonucu Zararın Tazmini

Tapu Sicilinin Tutulmasındaki Hatalı İşlem Nedeniyle Mülkiyet Hakkının Kaybedilmesi Sonucu Zararın Tazmini

Devamı
Tapuda Kayıt Düzeltme Davası

Tapuda Kayıt Düzeltme Davası

Devamı
Yüksek Enflasyon Nedeniyle Temerrüt Faizini Aşan Zararın Ek Tazminat Davasıyla Alınabilmesi

Yüksek Enflasyon Nedeniyle Temerrüt Faizini Aşan Zararın Ek Tazminat Davasıyla Alınabilmesi

Devamı
Yurtdışı İşlerde Çalıştırılacak Türk İşçilerin Korunması

Yurtdışı İşlerde Çalıştırılacak Türk İşçilerin Korunması

Devamı
Kesinleşen Parselasyon Planlarına Karşı İptal Davasında Dava Açma Süresi

Kesinleşen Parselasyon Planlarına Karşı İptal Davasında Dava Açma Süresi

Devamı
Yurt Dışında İstihdam Edilen Türk İşçilerinin Hakları

Yurt Dışında İstihdam Edilen Türk İşçilerinin Hakları

Devamı
Bireysel Başvuru Yollarının Tüketilmesinin Bir İstisnası

Bireysel Başvuru Yollarının Tüketilmesinin Bir İstisnası

Devamı
Kamulaştırma, Kamulaştırmasız El Atma, Hukuki El Atma, Fiili El Atma

Kamulaştırma, Kamulaştırmasız El Atma, Hukuki El Atma, Fiili El Atma

Devamı
Uzayan Yargılamalarla Adaletin Geciktirilmesi

Uzayan Yargılamalarla Adaletin Geciktirilmesi

Devamı
Devlet Memurlarına Yapılan Fazla Ödemelerin Geri Alınıp Alınamayacağı

Devlet Memurlarına Yapılan Fazla Ödemelerin Geri Alınıp Alınamayacağı

Devamı
Yurt Dışında Çalıştırılan Türk İşçilerinin İşçilik Alacakları

Yurt Dışında Çalıştırılan Türk İşçilerinin İşçilik Alacakları

Devamı
Yurt Dışında Çalıştırılan Türk İşçilerinin İşçilik Alacakları

Yurt Dışında Çalıştırılan Türk İşçilerinin İşçilik Alacakları

Devamı
İmalat Hatalı Ve Gizli Ayıplı Olduğunu Tespit Edilen Sıfır Aracın Misli İle Değişimi

İmalat Hatalı Ve Gizli Ayıplı Olduğunu Tespit Edilen Sıfır Aracın Misli İle Değişimi

Devamı
Pasaportuna El Konularak Korkutulan İşçiye Arabuluculuk Tutanağı İmzalatılması

Pasaportuna El Konularak Korkutulan İşçiye Arabuluculuk Tutanağı İmzalatılması

Devamı
Arabuluculuk nedir?

Arabuluculuk nedir?

Devamı
Kanunun Şümulü Madde 1

Kanunun Şümulü Madde 1

Devamı
Yurtdışında Çalışan İşçilerin Tazminat Ve Alacak Hakları Nasıl İspatlanır?

Yurtdışında Çalışan İşçilerin Tazminat Ve Alacak Hakları Nasıl İspatlanır?

Devamı
Makul Sürede Yargılanma Hakkının Amacı

Makul Sürede Yargılanma Hakkının Amacı

Devamı
AYM'deki Makul Sürede Yargılanma Şikâyetleri Devredildi

AYM'deki Makul Sürede Yargılanma Şikâyetleri Devredildi

Devamı
Uzun Süren Davalarda Makul Sürede Yargılanma Hakkının İhlali Nedeniyle Tazminat

Uzun Süren Davalarda Makul Sürede Yargılanma Hakkının İhlali Nedeniyle Tazminat

Devamı
Uzun Süren Davalarda Makul Sürede Yargılanma Hakkının İhlali Nedeniyle Tazminat

Uzun Süren Davalarda Makul Sürede Yargılanma Hakkının İhlali Nedeniyle Tazminat

Devamı
Ceza Davasında Makul Sürede Yargılanma Hakkının İhlali Nedeniyle Manevi Tazminat Hakkı

Ceza Davasında Makul Sürede Yargılanma Hakkının İhlali Nedeniyle Manevi Tazminat Hakkı

Devamı
Uzun Süren Davalarda Makul Sürede Yargılanma Hakkının İhlali Nedeniyle Tazminat

Uzun Süren Davalarda Makul Sürede Yargılanma Hakkının İhlali Nedeniyle Tazminat

Devamı
Bireysel Başvuru Yollarının Tüketilmesinin Bir İstisnası

Bireysel Başvuru Yollarının Tüketilmesinin Bir İstisnası

Devamı
Arabuluculukta Tarafların Anlaşması

Arabuluculukta Tarafların Anlaşması

Devamı
İdari İşlemin İptali İçin Açılan Davanın Uzun Sürmesinin Makul Sürede Yargılama Hakkını İhlalinde 42.000 Tl Manevi Tazminat Ödenmesine Karar Verildi

İdari İşlemin İptali İçin Açılan Davanın Uzun Sürmesinin Makul Sürede Yargılama Hakkını İhlalinde 42.000 Tl Manevi Tazminat Ödenmesine Karar Verildi

Devamı
Kentsel Dönüşüm Ve Gecekondu Önleme Bölgelerinde Tapu Harcı İadesi

Kentsel Dönüşüm Ve Gecekondu Önleme Bölgelerinde Tapu Harcı İadesi

Devamı
Riskli Alan İlan Edilmesine Dair Bakanlar Kurulu (Cumhurbaşkanı kararı) Kararının İptali

Riskli Alan İlan Edilmesine Dair Bakanlar Kurulu (Cumhurbaşkanı kararı) Kararının İptali

Devamı
Sgk’nın Eksik Ödediği Bedellerin İadesi

Sgk’nın Eksik Ödediği Bedellerin İadesi

Devamı
Fazla Ve Yersiz Ödeme İptali

Fazla Ve Yersiz Ödeme İptali

Devamı
SGK Yersiz Ödeme Tahsili

SGK Yersiz Ödeme Tahsili

Devamı
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Özel Sağlık Hizmeti Sunucularına Kurum Zararı Olarak Kesilen Ceza Koşulu

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Özel Sağlık Hizmeti Sunucularına Kurum Zararı Olarak Kesilen Ceza Koşulu

Devamı
Tıbbi Cihaz Satış Merkezleri Hakkında Uygulanan SGK Yersiz Ödeme Ve Ceza Koşulu İptali

Tıbbi Cihaz Satış Merkezleri Hakkında Uygulanan SGK Yersiz Ödeme Ve Ceza Koşulu İptali

Devamı
Yurt Dışında Çalışma Ve İşçi Alacağı

Yurt Dışında Çalışma Ve İşçi Alacağı

Devamı
Banka Müşterilerinin Hesaplarındaki Paranın Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Çalınması Ve Bankaların Sorumluluğu Nedeniyle Tazminat Davası

Banka Müşterilerinin Hesaplarındaki Paranın Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Çalınması Ve Bankaların Sorumluluğu Nedeniyle Tazminat Davası

Devamı
Bağımsız Bölümlere Zarar Veren Ortak Alanlara Müdahale Talebi

Bağımsız Bölümlere Zarar Veren Ortak Alanlara Müdahale Talebi

Devamı
Riskli Alanlarda Acele Kamulaştırma Kararı Alınması

Riskli Alanlarda Acele Kamulaştırma Kararı Alınması

Devamı
Yurtdışında Çalışan İşçilerin Tazminat Ve Alacak Hakları, Arabuluculuk Ve Dava

Yurtdışında Çalışan İşçilerin Tazminat Ve Alacak Hakları, Arabuluculuk Ve Dava

Devamı
Zorunlu Deprem Sigortası Nedir?

Zorunlu Deprem Sigortası Nedir?

Devamı
Ayıplı Aracın Ayıpsız misli ile Değiştirilmesi, Olmadığı Takdirde Rayiç Değerinin Tahsili

Ayıplı Aracın Ayıpsız misli ile Değiştirilmesi, Olmadığı Takdirde Rayiç Değerinin Tahsili

Devamı
İmalat Hatalı Ve Gizli Ayıplı Olduğunu Tespit Edilen Sıfır Aracın Misli İle Değişimi

İmalat Hatalı Ve Gizli Ayıplı Olduğunu Tespit Edilen Sıfır Aracın Misli İle Değişimi

Devamı
İmalat Hatalı Ve Gizli Ayıplı Olduğunu Tespit Edilen Sıfır Aracın Misli İle Değişimi

İmalat Hatalı Ve Gizli Ayıplı Olduğunu Tespit Edilen Sıfır Aracın Misli İle Değişimi

Devamı
Mahkemelerce Hükmedilen Alacak Veya Tazminatların Enflasyon Karşısında Aşırı Ölçüde Değer Kaybetmiş Olması Nedeniyle Tazminat Hakkı

Mahkemelerce Hükmedilen Alacak Veya Tazminatların Enflasyon Karşısında Aşırı Ölçüde Değer Kaybetmiş Olması Nedeniyle Tazminat Hakkı

Devamı
Gümrük Ve Tekel Vergileri Madde 2

Gümrük Ve Tekel Vergileri Madde 2

Devamı
Arabuluculuk Avukatlığı: Anlaşmazlıkları Hızlı ve Etkili Çözen Profesyonel Destek

Arabuluculuk Avukatlığı: Anlaşmazlıkları Hızlı ve Etkili Çözen Profesyonel Destek

Devamı
Vergi Kanunlarının Uygulanması Ve İspat Madde 3

Vergi Kanunlarının Uygulanması Ve İspat Madde 3

Devamı
İmalat Hatalı ve Gizli Ayıplı Sıfır Araçların Misli İle Değişimi: Tüketicilerin Dikkat Etmesi Gereken Önemli Durumlar

İmalat Hatalı ve Gizli Ayıplı Sıfır Araçların Misli İle Değişimi: Tüketicilerin Dikkat Etmesi Gereken Önemli Durumlar

Devamı
Vergi Dairesi Madde 4

Vergi Dairesi Madde 4

Devamı
İmalat Hatalı Ve Gizli Ayıplı Olduğunu Tespit Edilen Aracın Misli İle Değişimi

İmalat Hatalı Ve Gizli Ayıplı Olduğunu Tespit Edilen Aracın Misli İle Değişimi

Devamı
Ayıplı Aracın Ayıpsız misli ile Değiştirilmesi, Olmadığı Takdirde Rayiç Değerinin Tahsili

Ayıplı Aracın Ayıpsız misli ile Değiştirilmesi, Olmadığı Takdirde Rayiç Değerinin Tahsili

Devamı
Ayıplı Aracın Ayıpsız misli ile Değiştirilmesi, Olmadığı Takdirde Rayiç Değerinin Tahsili

Ayıplı Aracın Ayıpsız misli ile Değiştirilmesi, Olmadığı Takdirde Rayiç Değerinin Tahsili

Devamı
 Aracın Her Servise Götürülüşü Ayıp İhbarı Niteliğindedir

Aracın Her Servise Götürülüşü Ayıp İhbarı Niteliğindedir

Devamı
Vergi Mahremiyeti Madde 5

Vergi Mahremiyeti Madde 5

Devamı
İmalat Hatalı Ve Gizli Ayıplı Olduğunu Tespit Edilen Sıfır Aracın Misli İle Değişimi

İmalat Hatalı Ve Gizli Ayıplı Olduğunu Tespit Edilen Sıfır Aracın Misli İle Değişimi

Devamı
 İmalat Hatalı Ve Gizli Ayıplı Olduğunu Tespit Edilen Sıfır Aracın Bedelinin Ödenmesi

İmalat Hatalı Ve Gizli Ayıplı Olduğunu Tespit Edilen Sıfır Aracın Bedelinin Ödenmesi

Devamı
İmalat Hatalı Ve Gizli Ayıplı Olduğunu Tespit Edilen Aracın Misli İle Değişimi

İmalat Hatalı Ve Gizli Ayıplı Olduğunu Tespit Edilen Aracın Misli İle Değişimi

Devamı
İmalat Hatalı Ve Gizli Ayıplı Olduğunu Tespit Edilen Sıfır Aracın Misli İle Değişimi

İmalat Hatalı Ve Gizli Ayıplı Olduğunu Tespit Edilen Sıfır Aracın Misli İle Değişimi

Devamı
İmalat Hatalı Ve Gizli Ayıplı Olduğunu Tespit Edilen Sıfır Aracın Misli İle Değişimi

İmalat Hatalı Ve Gizli Ayıplı Olduğunu Tespit Edilen Sıfır Aracın Misli İle Değişimi

Devamı
İmalat Hatalı Ve Gizli Ayıplı Olduğunu Tespit Edilen Aracın Misli İle Değişimi

İmalat Hatalı Ve Gizli Ayıplı Olduğunu Tespit Edilen Aracın Misli İle Değişimi

Devamı
Yasaklar Madde 6

Yasaklar Madde 6

Devamı
İmalat Hatalı Ve Gizli Ayıplı Olduğunu Tespit Edilen Sıfır Aracın Misli İle Değişimi

İmalat Hatalı Ve Gizli Ayıplı Olduğunu Tespit Edilen Sıfır Aracın Misli İle Değişimi

Devamı
İmalat Hatalı Ve Gizli Ayıplı Olduğunu Tespit Edilen Aracın Misli İle Değişimi

İmalat Hatalı Ve Gizli Ayıplı Olduğunu Tespit Edilen Aracın Misli İle Değişimi

Devamı
Ayıplı Aracın Ayıpsız misli ile Değiştirilmesi, Olmadığı Takdirde Rayiç Değerinin Tahsili

Ayıplı Aracın Ayıpsız misli ile Değiştirilmesi, Olmadığı Takdirde Rayiç Değerinin Tahsili

Devamı
İmalat Hatalı Ve Gizli Ayıplı Olduğunu Tespit Edilen Sıfır Aracın Misli İle Değişimi

İmalat Hatalı Ve Gizli Ayıplı Olduğunu Tespit Edilen Sıfır Aracın Misli İle Değişimi

Devamı
Yurt Dışı İşçilik Alacaklarında Uygulanacak Ülke Hukuku Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2022/985 E. , 2023/426 K.

Yurt Dışı İşçilik Alacaklarında Uygulanacak Ülke Hukuku Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2022/985 E. , 2023/426 K.

Devamı
Yurt Dışı İşçilik Alacaklarında Uygulanacak Ülke Hukuku Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2022/892 E. , 2023/425 K.

Yurt Dışı İşçilik Alacaklarında Uygulanacak Ülke Hukuku Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2022/892 E. , 2023/425 K.

Devamı
Vergi Hukuku

Vergi Hukuku

Devamı
Yurt Dışı İşçilik Alacaklarında Uygulanacak Ülke Hukuku Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2023/267 E. , 2023/525 K.

Yurt Dışı İşçilik Alacaklarında Uygulanacak Ülke Hukuku Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2023/267 E. , 2023/525 K.

Devamı
Geçici Personel Olarak Çalışırken Sözleşmeli Personel Yapılan Kamu Çalışanlarının Mahrum Kaldığı Ücretleri

Geçici Personel Olarak Çalışırken Sözleşmeli Personel Yapılan Kamu Çalışanlarının Mahrum Kaldığı Ücretleri

Devamı
Yurt Dışı İşçilik Alacaklarında Uygulanacak Ülke Hukuku Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2022/873 E. , 2023/424 K.

Yurt Dışı İşçilik Alacaklarında Uygulanacak Ülke Hukuku Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2022/873 E. , 2023/424 K.

Devamı
İmalat Hatalı Ve Gizli Ayıplı Olduğunu Tespit Edilen Sıfır Aracın Misli İle Değişimi

İmalat Hatalı Ve Gizli Ayıplı Olduğunu Tespit Edilen Sıfır Aracın Misli İle Değişimi

Devamı
Vergi Usul Kanunu (V.U.K.) Kanun No: 213

Vergi Usul Kanunu (V.U.K.) Kanun No: 213

Devamı
Sıfır Aracın Ayıplı Olmasından Kaynaklanan Değer Kaybı Bedel İndirimi

Sıfır Aracın Ayıplı Olmasından Kaynaklanan Değer Kaybı Bedel İndirimi

Devamı
İdarenin Yardımı Madde 7

İdarenin Yardımı Madde 7

Devamı
Türk İşçilerinin Yurt Dışında İstihdamında İşçiye Yapılan Ödemeler

Türk İşçilerinin Yurt Dışında İstihdamında İşçiye Yapılan Ödemeler

Devamı
Özelge Nedir?

Özelge Nedir?

Devamı
Her Bir Dosyadaki İddia, Savunma Ve Delil Durumuna Göre Ücret Miktarının İspatı Farklılık Gösterebilir.

Her Bir Dosyadaki İddia, Savunma Ve Delil Durumuna Göre Ücret Miktarının İspatı Farklılık Gösterebilir.

Devamı
Gerçek bir emtia teslimine dayanmayan faturalarda gösterilen katma değer vergisinin indirim konusu yapılamaz.

Gerçek bir emtia teslimine dayanmayan faturalarda gösterilen katma değer vergisinin indirim konusu yapılamaz.

Devamı
Ölüm, sakatlık hastalık ve işsizlik sebepleriyle (işe başlatmama tazminatı dahil) verilen tazminat ve yapılan yardımlar gelir vergisinden müstesnadır.

Ölüm, sakatlık hastalık ve işsizlik sebepleriyle (işe başlatmama tazminatı dahil) verilen tazminat ve yapılan yardımlar gelir vergisinden müstesnadır.

Devamı
Denklik

Denklik

Devamı
Fazla Mesai Alacağında İçtihat Değişikliği

Fazla Mesai Alacağında İçtihat Değişikliği

Devamı
Örtülü Kazanç Aktarımı

Örtülü Kazanç Aktarımı

Devamı
Ücretsiz Dağıtılacak Ders Kitaplarının Satın Alınması işi nedeniyle ödenmiş olan damga vergisi vergiden istisnadır.

Ücretsiz Dağıtılacak Ders Kitaplarının Satın Alınması işi nedeniyle ödenmiş olan damga vergisi vergiden istisnadır.

Devamı
İhale yapıldıktan sonra işin maliyetini etkileyecek şekilde fiyatlarda meydana gelen artışlar veya iş artışları nedeniyle yeni bir ihale kararı alınmamış ise, ihale kararı nispi damga vergisine tabi tutulamaz.

İhale yapıldıktan sonra işin maliyetini etkileyecek şekilde fiyatlarda meydana gelen artışlar veya iş artışları nedeniyle yeni bir ihale kararı alınmamış ise, ihale kararı nispi damga vergisine tabi tutulamaz.

Devamı
Menfaati İhlal Edilmeyen İşveren Vergi Sorumlusu Sıfatıyla Vergi Davası Açamaz

Menfaati İhlal Edilmeyen İşveren Vergi Sorumlusu Sıfatıyla Vergi Davası Açamaz

Devamı
İhalenin İptal Edilmesi Hâlinde, İptal Edilen İhaleye İlişkin Olarak, İhale Makamı İle Düzenlenen Sözleşmenin Damga Vergisinin Hükmünden Yararlanılmayan Kısmının İadesi Yolu Açıldı.

İhalenin İptal Edilmesi Hâlinde, İptal Edilen İhaleye İlişkin Olarak, İhale Makamı İle Düzenlenen Sözleşmenin Damga Vergisinin Hükmünden Yararlanılmayan Kısmının İadesi Yolu Açıldı.

Devamı
Yurt Dışı İşçilik Alacaklarında Uygulanacak Ülke Hukuku

Yurt Dışı İşçilik Alacaklarında Uygulanacak Ülke Hukuku

Devamı
DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU Esas Numarası: 2021/1446 Karar Numarası: 2022/63 Karar Tarihi: 09.02.2022

DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU Esas Numarası: 2021/1446 Karar Numarası: 2022/63 Karar Tarihi: 09.02.2022

Devamı
Yurt Dışında Çalışan İşçinin Çalışma Süresi Bir Yılın Altına Olması Nedeniyle Kıdem Tazminatı Ve Yıllık İzin Hakkı Olmaz.

Yurt Dışında Çalışan İşçinin Çalışma Süresi Bir Yılın Altına Olması Nedeniyle Kıdem Tazminatı Ve Yıllık İzin Hakkı Olmaz.

Devamı
SGK Yersiz Ödeme Tahsili

SGK Yersiz Ödeme Tahsili

Devamı
DANIŞTAY 7. DAİRE Esas Numarası: 2022/1 Karar Numarası: 2022/167 Karar Tarihi: 24.01.2022 Kararı

DANIŞTAY 7. DAİRE Esas Numarası: 2022/1 Karar Numarası: 2022/167 Karar Tarihi: 24.01.2022 Kararı

Devamı
Yurt Dışı İşlerde Haftada 48 Saatlik Fazla Çalışma Dahil Ücret Anlaşması Yapılabilmektedir.

Yurt Dışı İşlerde Haftada 48 Saatlik Fazla Çalışma Dahil Ücret Anlaşması Yapılabilmektedir.

Devamı
Re'sen Araştırma Ilkesi Uyarınca, Idari Yargı Mercileri, Uyuşmazlık Konusu Olayın Hukuki Çözüme Kavuşturulması Açısından Her Türlü Inceleme Ve Araştırmayı Yapmak Ve Iddia Ve Savunmalarda Ortaya Konan Maddi Durumun Gerçeğe Uygun Olup Olmadığını Tespit Etme

Re'sen Araştırma Ilkesi Uyarınca, Idari Yargı Mercileri, Uyuşmazlık Konusu Olayın Hukuki Çözüme Kavuşturulması Açısından Her Türlü Inceleme Ve Araştırmayı Yapmak Ve Iddia Ve Savunmalarda Ortaya Konan Maddi Durumun Gerçeğe Uygun Olup Olmadığını Tespit Etme

Devamı
Asıl Mükellef Yönünden Kesinleşmeyen Alacak İçin Yeminli Mali Müşavir Olan Davacı Adına Müteselsil Sorumlu Sıfatıyla Düzenlenen Ödeme Emirleri Hukuka Aykırıdır.

Asıl Mükellef Yönünden Kesinleşmeyen Alacak İçin Yeminli Mali Müşavir Olan Davacı Adına Müteselsil Sorumlu Sıfatıyla Düzenlenen Ödeme Emirleri Hukuka Aykırıdır.

Devamı
İşçinin Davranışlarından Kaynaklanan Fesih

İşçinin Davranışlarından Kaynaklanan Fesih

Devamı
 İşyerinde Mobbing

 İşyerinde Mobbing

Devamı
Tekerrür Bulunduğundan Bahisle Kesilecek Cezanın Artırımlı Olarak Uygulanabilmesi Için, Ilk Fiilin De Ikinci Fiilin De Aynı Mükellefe Ait Olması Gerekmektedir.

Tekerrür Bulunduğundan Bahisle Kesilecek Cezanın Artırımlı Olarak Uygulanabilmesi Için, Ilk Fiilin De Ikinci Fiilin De Aynı Mükellefe Ait Olması Gerekmektedir.

Devamı
DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU     2023/126 E. , 2023/910 K.

DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU 2023/126 E. , 2023/910 K.

Devamı
Güncel Tarife Üzerinden Sigorta Bedelinin Ödenmesi

Güncel Tarife Üzerinden Sigorta Bedelinin Ödenmesi

Devamı
Haksız olarak tahsil edilen verginin iadesi üzerine iade edilen vergiden bağımsız olarak ve tek başına faiz ödenmesi talebiyle düzeltme ve şikâyet yoluna başvurulabilir.

Haksız olarak tahsil edilen verginin iadesi üzerine iade edilen vergiden bağımsız olarak ve tek başına faiz ödenmesi talebiyle düzeltme ve şikâyet yoluna başvurulabilir.

Devamı
Son 3 Aylık Performans Düşüklüğü Gerekçe Gösterilerek İş Sözleşmesinin Feshinin Geçersiz Olduğu

Son 3 Aylık Performans Düşüklüğü Gerekçe Gösterilerek İş Sözleşmesinin Feshinin Geçersiz Olduğu

Devamı
DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU     2022/1566 E. , 2023/497 K.

DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU 2022/1566 E. , 2023/497 K.

Devamı
Terkin Talebinin Zımnen Reddi Yoluyla Zamanaşımına Uğramış Borcun Ortadan Kaldırılması

Terkin Talebinin Zımnen Reddi Yoluyla Zamanaşımına Uğramış Borcun Ortadan Kaldırılması

Devamı
Yurt Dışı Diploma Denklik

Yurt Dışı Diploma Denklik

Devamı
Yurt Dışı Diploma Denklik

Yurt Dışı Diploma Denklik

Devamı
YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI TANIMA VE DENKLİK YÖNETMELİĞİ

YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI TANIMA VE DENKLİK YÖNETMELİĞİ

Devamı
Mahkemelerce Hükmedilen Alacak Veya Tazminatların Enflasyon Karşısında Aşırı Ölçüde Değer Kaybetmiş Olması Nedeniyle Tazminat Hakkı

Mahkemelerce Hükmedilen Alacak Veya Tazminatların Enflasyon Karşısında Aşırı Ölçüde Değer Kaybetmiş Olması Nedeniyle Tazminat Hakkı

Devamı
Mahkemelerce Hükmedilen Alacak Veya Tazminatların Enflasyon Karşısında Aşırı Ölçüde Değer Kaybetmiş Olması Nedeniyle Tazminat Hakkı

Mahkemelerce Hükmedilen Alacak Veya Tazminatların Enflasyon Karşısında Aşırı Ölçüde Değer Kaybetmiş Olması Nedeniyle Tazminat Hakkı

Devamı
Mahkemelerce Hükmedilen Alacak Veya Tazminatların Enflasyon Karşısında Aşırı Ölçüde Değer Kaybetmiş Olması Nedeniyle Tazminat Hakkı

Mahkemelerce Hükmedilen Alacak Veya Tazminatların Enflasyon Karşısında Aşırı Ölçüde Değer Kaybetmiş Olması Nedeniyle Tazminat Hakkı

Devamı
Mahkemelerce Hükmedilen Alacak Veya Tazminatların Enflasyon Karşısında Aşırı Ölçüde Değer Kaybetmiş Olması Nedeniyle Tazminat Hakkı

Mahkemelerce Hükmedilen Alacak Veya Tazminatların Enflasyon Karşısında Aşırı Ölçüde Değer Kaybetmiş Olması Nedeniyle Tazminat Hakkı

Devamı
Eğitim, Anayasa Tarafından Doğrudan Güvence Altına Alınmış Bir Haktır Ve Başvurucunun Tamamladığı Eğitimin Sonrasında Diplomasının İptaline Karar Verilmesi Ve Dolayısıyla Bu Eğitimin Geçersiz Sayılması Başvurucunun Eğitim Hakkına Müdahale Edilmesi Anlamın

Eğitim, Anayasa Tarafından Doğrudan Güvence Altına Alınmış Bir Haktır Ve Başvurucunun Tamamladığı Eğitimin Sonrasında Diplomasının İptaline Karar Verilmesi Ve Dolayısıyla Bu Eğitimin Geçersiz Sayılması Başvurucunun Eğitim Hakkına Müdahale Edilmesi Anlamın

Devamı
Davacının Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'ne kayıt yaptırdığı tarih itibariyle Yükseköğretim Kurulu'nun denetimine ve takibine tabi olduğu ve yapılan denetimlerde davacının yatay geçiş yapılan üniversiteden mezun olduğu 03.07.2020 tarihine kadar yatay ge

Davacının Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'ne kayıt yaptırdığı tarih itibariyle Yükseköğretim Kurulu'nun denetimine ve takibine tabi olduğu ve yapılan denetimlerde davacının yatay geçiş yapılan üniversiteden mezun olduğu 03.07.2020 tarihine kadar yatay ge

Devamı
Öğrenim Kredisi Ve Katkı Kredisi (KYK) Borcu Ve Zamanaşımı

Öğrenim Kredisi Ve Katkı Kredisi (KYK) Borcu Ve Zamanaşımı

Devamı
Borçlarının Vade Tarihlerinin Davacının Hisselerini Devrettiği Tarihten Sonraya Rastlaması

Borçlarının Vade Tarihlerinin Davacının Hisselerini Devrettiği Tarihten Sonraya Rastlaması

Devamı
DANIŞTAY 4. DAİRE Esas Numarası: 2020/1679 Karar Numarası: 2021/6284 Karar Tarihi: 09.11.2021 Kararı

DANIŞTAY 4. DAİRE Esas Numarası: 2020/1679 Karar Numarası: 2021/6284 Karar Tarihi: 09.11.2021 Kararı

Devamı