Uzun Süren Davalarda Makul Sürede Yargılanma Hakkının İhlali Nedeniyle Tazminat

Uzun Süren Davalarda Makul Sürede Yargılanma Hakkının İhlali Nedeniyle Tazminat

Devamı
Gümrük Ve Tekel Vergileri Madde 2

Gümrük Ve Tekel Vergileri Madde 2

Devamı
Vergi Kanunlarının Uygulanması Ve İspat Madde 3

Vergi Kanunlarının Uygulanması Ve İspat Madde 3

Devamı
İmalat Hatalı Ve Gizli Ayıplı Olduğunu Tespit Edilen Aracın Misli İle Değişimi

İmalat Hatalı Ve Gizli Ayıplı Olduğunu Tespit Edilen Aracın Misli İle Değişimi

Devamı
 İmalat Hatalı Ve Gizli Ayıplı Olduğunu Tespit Edilen Sıfır Aracın Bedelinin Ödenmesi

İmalat Hatalı Ve Gizli Ayıplı Olduğunu Tespit Edilen Sıfır Aracın Bedelinin Ödenmesi

Devamı
Yasaklar Madde 6

Yasaklar Madde 6

Devamı
Ayıplı Aracın Ayıpsız misli ile Değiştirilmesi, Olmadığı Takdirde Rayiç Değerinin Tahsili

Ayıplı Aracın Ayıpsız misli ile Değiştirilmesi, Olmadığı Takdirde Rayiç Değerinin Tahsili

Devamı
İmalat Hatalı Ve Gizli Ayıplı Olduğunu Tespit Edilen Sıfır Aracın Misli İle Değişimi

İmalat Hatalı Ve Gizli Ayıplı Olduğunu Tespit Edilen Sıfır Aracın Misli İle Değişimi

Devamı
Yurt Dışı İşçilik Alacaklarında Uygulanacak Ülke Hukuku Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2022/985 E. , 2023/426 K.

Yurt Dışı İşçilik Alacaklarında Uygulanacak Ülke Hukuku Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2022/985 E. , 2023/426 K.

Devamı
Yurt Dışı İşçilik Alacaklarında Uygulanacak Ülke Hukuku Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2022/892 E. , 2023/425 K.

Yurt Dışı İşçilik Alacaklarında Uygulanacak Ülke Hukuku Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2022/892 E. , 2023/425 K.

Devamı
Vergi Hukuku

Vergi Hukuku

Devamı
Yurt Dışı İşçilik Alacaklarında Uygulanacak Ülke Hukuku Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2023/267 E. , 2023/525 K.

Yurt Dışı İşçilik Alacaklarında Uygulanacak Ülke Hukuku Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2023/267 E. , 2023/525 K.

Devamı
Geçici Personel Olarak Çalışırken Sözleşmeli Personel Yapılan Kamu Çalışanlarının Mahrum Kaldığı Ücretleri

Geçici Personel Olarak Çalışırken Sözleşmeli Personel Yapılan Kamu Çalışanlarının Mahrum Kaldığı Ücretleri

Devamı
Yurt Dışı İşçilik Alacaklarında Uygulanacak Ülke Hukuku Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2022/873 E. , 2023/424 K.

Yurt Dışı İşçilik Alacaklarında Uygulanacak Ülke Hukuku Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2022/873 E. , 2023/424 K.

Devamı
İmalat Hatalı Ve Gizli Ayıplı Olduğunu Tespit Edilen Sıfır Aracın Misli İle Değişimi

İmalat Hatalı Ve Gizli Ayıplı Olduğunu Tespit Edilen Sıfır Aracın Misli İle Değişimi

Devamı
Vergi Usul Kanunu (V.U.K.) Kanun No: 213

Vergi Usul Kanunu (V.U.K.) Kanun No: 213

Devamı
Sıfır Aracın Ayıplı Olmasından Kaynaklanan Değer Kaybı Bedel İndirimi

Sıfır Aracın Ayıplı Olmasından Kaynaklanan Değer Kaybı Bedel İndirimi

Devamı
İdarenin Yardımı Madde 7

İdarenin Yardımı Madde 7

Devamı
Türk İşçilerinin Yurt Dışında İstihdamında İşçiye Yapılan Ödemeler

Türk İşçilerinin Yurt Dışında İstihdamında İşçiye Yapılan Ödemeler

Devamı
İdari İşlemin İptali İçin Açılan Davanın Uzun Sürmesinin Makul Sürede Yargılama Hakkını İhlalinde 42.000 Tl Manevi Tazminat Ödenmesine Karar Verildi

İdari İşlemin İptali İçin Açılan Davanın Uzun Sürmesinin Makul Sürede Yargılama Hakkını İhlalinde 42.000 Tl Manevi Tazminat Ödenmesine Karar Verildi

Devamı
AYM'deki Makul Sürede Yargılanma Şikâyetleri Devredildi

AYM'deki Makul Sürede Yargılanma Şikâyetleri Devredildi

Devamı
Özelge Nedir?

Özelge Nedir?

Devamı
Bağımsız Bölümlere Zarar Veren Ortak Alanlara Müdahale Talebi

Bağımsız Bölümlere Zarar Veren Ortak Alanlara Müdahale Talebi

Devamı
Uzun Süren Davalarda Makul Sürede Yargılanma Hakkının İhlali Nedeniyle Tazminat

Uzun Süren Davalarda Makul Sürede Yargılanma Hakkının İhlali Nedeniyle Tazminat

Devamı
Gerçek bir emtia teslimine dayanmayan faturalarda gösterilen katma değer vergisinin indirim konusu yapılamaz.

Gerçek bir emtia teslimine dayanmayan faturalarda gösterilen katma değer vergisinin indirim konusu yapılamaz.

Devamı
Denklik

Denklik

Devamı
Fazla Mesai Alacağında İçtihat Değişikliği

Fazla Mesai Alacağında İçtihat Değişikliği

Devamı
Ücretsiz Dağıtılacak Ders Kitaplarının Satın Alınması işi nedeniyle ödenmiş olan damga vergisi vergiden istisnadır.

Ücretsiz Dağıtılacak Ders Kitaplarının Satın Alınması işi nedeniyle ödenmiş olan damga vergisi vergiden istisnadır.

Devamı
İhale yapıldıktan sonra işin maliyetini etkileyecek şekilde fiyatlarda meydana gelen artışlar veya iş artışları nedeniyle yeni bir ihale kararı alınmamış ise, ihale kararı nispi damga vergisine tabi tutulamaz.

İhale yapıldıktan sonra işin maliyetini etkileyecek şekilde fiyatlarda meydana gelen artışlar veya iş artışları nedeniyle yeni bir ihale kararı alınmamış ise, ihale kararı nispi damga vergisine tabi tutulamaz.

Devamı
İhalenin İptal Edilmesi Hâlinde, İptal Edilen İhaleye İlişkin Olarak, İhale Makamı İle Düzenlenen Sözleşmenin Damga Vergisinin Hükmünden Yararlanılmayan Kısmının İadesi Yolu Açıldı.

İhalenin İptal Edilmesi Hâlinde, İptal Edilen İhaleye İlişkin Olarak, İhale Makamı İle Düzenlenen Sözleşmenin Damga Vergisinin Hükmünden Yararlanılmayan Kısmının İadesi Yolu Açıldı.

Devamı
DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU     2022/1566 E. , 2023/497 K.

DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU 2022/1566 E. , 2023/497 K.

Devamı
Yurt Dışı İşçilik Alacaklarında Uygulanacak Ülke Hukuku

Yurt Dışı İşçilik Alacaklarında Uygulanacak Ülke Hukuku

Devamı
Yurt Dışında Çalışan İşçinin Çalışma Süresi Bir Yılın Altına Olması Nedeniyle Kıdem Tazminatı Ve Yıllık İzin Hakkı Olmaz.

Yurt Dışında Çalışan İşçinin Çalışma Süresi Bir Yılın Altına Olması Nedeniyle Kıdem Tazminatı Ve Yıllık İzin Hakkı Olmaz.

Devamı
SGK Yersiz Ödeme Tahsili

SGK Yersiz Ödeme Tahsili

Devamı
Yurt Dışı İşlerde Haftada 48 Saatlik Fazla Çalışma Dahil Ücret Anlaşması Yapılabilmektedir.

Yurt Dışı İşlerde Haftada 48 Saatlik Fazla Çalışma Dahil Ücret Anlaşması Yapılabilmektedir.

Devamı
Asıl Mükellef Yönünden Kesinleşmeyen Alacak İçin Yeminli Mali Müşavir Olan Davacı Adına Müteselsil Sorumlu Sıfatıyla Düzenlenen Ödeme Emirleri Hukuka Aykırıdır.

Asıl Mükellef Yönünden Kesinleşmeyen Alacak İçin Yeminli Mali Müşavir Olan Davacı Adına Müteselsil Sorumlu Sıfatıyla Düzenlenen Ödeme Emirleri Hukuka Aykırıdır.

Devamı
Riskli Alanlarda Acele Kamulaştırma Kararı Alınması

Riskli Alanlarda Acele Kamulaştırma Kararı Alınması

Devamı
Ceza Davasında Makul Sürede Yargılanma Hakkının İhlali Nedeniyle Manevi Tazminat Hakkı

Ceza Davasında Makul Sürede Yargılanma Hakkının İhlali Nedeniyle Manevi Tazminat Hakkı

Devamı
Arabuluculukta Tarafların Anlaşması

Arabuluculukta Tarafların Anlaşması

Devamı
Uzun Süren Davalarda Makul Sürede Yargılanma Hakkının İhlali Nedeniyle Tazminat

Uzun Süren Davalarda Makul Sürede Yargılanma Hakkının İhlali Nedeniyle Tazminat

Devamı
İşçinin Davranışlarından Kaynaklanan Fesih

İşçinin Davranışlarından Kaynaklanan Fesih

Devamı
 İşyerinde Mobbing

 İşyerinde Mobbing

Devamı
Re'sen Araştırma Ilkesi Uyarınca, Idari Yargı Mercileri, Uyuşmazlık Konusu Olayın Hukuki Çözüme Kavuşturulması Açısından Her Türlü Inceleme Ve Araştırmayı Yapmak Ve Iddia Ve Savunmalarda Ortaya Konan Maddi Durumun Gerçeğe Uygun Olup Olmadığını Tespit Etme

Re'sen Araştırma Ilkesi Uyarınca, Idari Yargı Mercileri, Uyuşmazlık Konusu Olayın Hukuki Çözüme Kavuşturulması Açısından Her Türlü Inceleme Ve Araştırmayı Yapmak Ve Iddia Ve Savunmalarda Ortaya Konan Maddi Durumun Gerçeğe Uygun Olup Olmadığını Tespit Etme

Devamı
Tekerrür Bulunduğundan Bahisle Kesilecek Cezanın Artırımlı Olarak Uygulanabilmesi Için, Ilk Fiilin De Ikinci Fiilin De Aynı Mükellefe Ait Olması Gerekmektedir.

Tekerrür Bulunduğundan Bahisle Kesilecek Cezanın Artırımlı Olarak Uygulanabilmesi Için, Ilk Fiilin De Ikinci Fiilin De Aynı Mükellefe Ait Olması Gerekmektedir.

Devamı
İmalat Hatalı Ve Gizli Ayıplı Olduğunu Tespit Edilen Sıfır Aracın Misli İle Değişimi

İmalat Hatalı Ve Gizli Ayıplı Olduğunu Tespit Edilen Sıfır Aracın Misli İle Değişimi

Devamı
İmalat Hatalı Ve Gizli Ayıplı Olduğunu Tespit Edilen Sıfır Aracın Misli İle Değişimi

İmalat Hatalı Ve Gizli Ayıplı Olduğunu Tespit Edilen Sıfır Aracın Misli İle Değişimi

Devamı
İmalat Hatalı Ve Gizli Ayıplı Olduğunu Tespit Edilen Sıfır Aracın Misli İle Değişimi

İmalat Hatalı Ve Gizli Ayıplı Olduğunu Tespit Edilen Sıfır Aracın Misli İle Değişimi

Devamı
İmalat Hatalı Ve Gizli Ayıplı Olduğunu Tespit Edilen Aracın Misli İle Değişimi

İmalat Hatalı Ve Gizli Ayıplı Olduğunu Tespit Edilen Aracın Misli İle Değişimi

Devamı
Güncel Tarife Üzerinden Sigorta Bedelinin Ödenmesi

Güncel Tarife Üzerinden Sigorta Bedelinin Ödenmesi

Devamı
Makul Sürede Yargılanma Hakkının Amacı

Makul Sürede Yargılanma Hakkının Amacı

Devamı
Tapu Sicilinin Tutulmasındaki Hatalı İşlem Nedeniyle Mülkiyet Hakkının Kaybedilmesi Sonucu Zararın Tazmini

Tapu Sicilinin Tutulmasındaki Hatalı İşlem Nedeniyle Mülkiyet Hakkının Kaybedilmesi Sonucu Zararın Tazmini

Devamı
İmalat Hatalı Ve Gizli Ayıplı Olduğunu Tespit Edilen Sıfır Aracın Misli İle Değişimi

İmalat Hatalı Ve Gizli Ayıplı Olduğunu Tespit Edilen Sıfır Aracın Misli İle Değişimi

Devamı
Yurtdışı İşlerde Çalıştırılacak Türk İşçilerin Korunması

Yurtdışı İşlerde Çalıştırılacak Türk İşçilerin Korunması

Devamı
Yüksek Enflasyon Nedeniyle Temerrüt Faizini Aşan Zararın Ek Tazminat Davasıyla Alınabilmesi

Yüksek Enflasyon Nedeniyle Temerrüt Faizini Aşan Zararın Ek Tazminat Davasıyla Alınabilmesi

Devamı
Son 3 Aylık Performans Düşüklüğü Gerekçe Gösterilerek İş Sözleşmesinin Feshinin Geçersiz Olduğu

Son 3 Aylık Performans Düşüklüğü Gerekçe Gösterilerek İş Sözleşmesinin Feshinin Geçersiz Olduğu

Devamı
Terkin Talebinin Zımnen Reddi Yoluyla Zamanaşımına Uğramış Borcun Ortadan Kaldırılması

Terkin Talebinin Zımnen Reddi Yoluyla Zamanaşımına Uğramış Borcun Ortadan Kaldırılması

Devamı
Kamulaştırma, Kamulaştırmasız El Atma, Hukuki El Atma, Fiili El Atma

Kamulaştırma, Kamulaştırmasız El Atma, Hukuki El Atma, Fiili El Atma

Devamı
Tapuda Kayıt Düzeltme Davası

Tapuda Kayıt Düzeltme Davası

Devamı
Fazla Ve Yersiz Ödeme İptali

Fazla Ve Yersiz Ödeme İptali

Devamı
Pasaportuna El Konularak Korkutulan İşçiye Arabuluculuk Tutanağı İmzalatılması

Pasaportuna El Konularak Korkutulan İşçiye Arabuluculuk Tutanağı İmzalatılması

Devamı
SGK Yersiz Ödeme Tahsili

SGK Yersiz Ödeme Tahsili

Devamı
Bireysel Başvuru Yollarının Tüketilmesinin Bir İstisnası

Bireysel Başvuru Yollarının Tüketilmesinin Bir İstisnası

Devamı
Arabuluculuk nedir?

Arabuluculuk nedir?

Devamı
Uzayan Yargılamalarla Adaletin Geciktirilmesi

Uzayan Yargılamalarla Adaletin Geciktirilmesi

Devamı
Sgk İşten Ayrılış Kodunun Düzeltilmesine Yönelik Tespit Davası

Sgk İşten Ayrılış Kodunun Düzeltilmesine Yönelik Tespit Davası

Devamı
Yurt Dışı Diploma Denklik

Yurt Dışı Diploma Denklik

Devamı
Yurt Dışı Diploma Denklik

Yurt Dışı Diploma Denklik

Devamı
YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI TANIMA VE DENKLİK YÖNETMELİĞİ

YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI TANIMA VE DENKLİK YÖNETMELİĞİ

Devamı
Yurt Dışında Çalıştırılan Türk İşçilerinin İşçilik Alacakları

Yurt Dışında Çalıştırılan Türk İşçilerinin İşçilik Alacakları

Devamı
Yurt Dışında Çalıştırılan Türk İşçilerinin İşçilik Alacakları

Yurt Dışında Çalıştırılan Türk İşçilerinin İşçilik Alacakları

Devamı
Kesinleşen Parselasyon Planlarına Karşı İptal Davasında Dava Açma Süresi

Kesinleşen Parselasyon Planlarına Karşı İptal Davasında Dava Açma Süresi

Devamı
Yurt Dışında Çalışma Ve İşçi Alacağı

Yurt Dışında Çalışma Ve İşçi Alacağı

Devamı
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Özel Sağlık Hizmeti Sunucularına Kurum Zararı Olarak Kesilen Ceza Koşulu

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Özel Sağlık Hizmeti Sunucularına Kurum Zararı Olarak Kesilen Ceza Koşulu

Devamı
Yurt Dışında İstihdam Edilen Türk İşçilerinin Hakları

Yurt Dışında İstihdam Edilen Türk İşçilerinin Hakları

Devamı
Kanunun Şümulü Madde 1

Kanunun Şümulü Madde 1

Devamı
Tıbbi Cihaz Satış Merkezleri Hakkında Uygulanan SGK Yersiz Ödeme Ve Ceza Koşulu İptali

Tıbbi Cihaz Satış Merkezleri Hakkında Uygulanan SGK Yersiz Ödeme Ve Ceza Koşulu İptali

Devamı
Sgk’nın Eksik Ödediği Bedellerin İadesi

Sgk’nın Eksik Ödediği Bedellerin İadesi

Devamı
Banka Müşterilerinin Hesaplarındaki Paranın Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Çalınması Ve Bankaların Sorumluluğu Nedeniyle Tazminat Davası

Banka Müşterilerinin Hesaplarındaki Paranın Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Çalınması Ve Bankaların Sorumluluğu Nedeniyle Tazminat Davası

Devamı
Devlet Memurlarına Yapılan Fazla Ödemelerin Geri Alınıp Alınamayacağı

Devlet Memurlarına Yapılan Fazla Ödemelerin Geri Alınıp Alınamayacağı

Devamı
Mahkemelerce Hükmedilen Alacak Veya Tazminatların Enflasyon Karşısında Aşırı Ölçüde Değer Kaybetmiş Olması Nedeniyle Tazminat Hakkı

Mahkemelerce Hükmedilen Alacak Veya Tazminatların Enflasyon Karşısında Aşırı Ölçüde Değer Kaybetmiş Olması Nedeniyle Tazminat Hakkı

Devamı
Mahkemelerce Hükmedilen Alacak Veya Tazminatların Enflasyon Karşısında Aşırı Ölçüde Değer Kaybetmiş Olması Nedeniyle Tazminat Hakkı

Mahkemelerce Hükmedilen Alacak Veya Tazminatların Enflasyon Karşısında Aşırı Ölçüde Değer Kaybetmiş Olması Nedeniyle Tazminat Hakkı

Devamı
Mahkemelerce Hükmedilen Alacak Veya Tazminatların Enflasyon Karşısında Aşırı Ölçüde Değer Kaybetmiş Olması Nedeniyle Tazminat Hakkı

Mahkemelerce Hükmedilen Alacak Veya Tazminatların Enflasyon Karşısında Aşırı Ölçüde Değer Kaybetmiş Olması Nedeniyle Tazminat Hakkı

Devamı
Mahkemelerce Hükmedilen Alacak Veya Tazminatların Enflasyon Karşısında Aşırı Ölçüde Değer Kaybetmiş Olması Nedeniyle Tazminat Hakkı

Mahkemelerce Hükmedilen Alacak Veya Tazminatların Enflasyon Karşısında Aşırı Ölçüde Değer Kaybetmiş Olması Nedeniyle Tazminat Hakkı

Devamı
Eğitim, Anayasa Tarafından Doğrudan Güvence Altına Alınmış Bir Haktır Ve Başvurucunun Tamamladığı Eğitimin Sonrasında Diplomasının İptaline Karar Verilmesi Ve Dolayısıyla Bu Eğitimin Geçersiz Sayılması Başvurucunun Eğitim Hakkına Müdahale Edilmesi Anlamın

Eğitim, Anayasa Tarafından Doğrudan Güvence Altına Alınmış Bir Haktır Ve Başvurucunun Tamamladığı Eğitimin Sonrasında Diplomasının İptaline Karar Verilmesi Ve Dolayısıyla Bu Eğitimin Geçersiz Sayılması Başvurucunun Eğitim Hakkına Müdahale Edilmesi Anlamın

Devamı
Davacının Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'ne kayıt yaptırdığı tarih itibariyle Yükseköğretim Kurulu'nun denetimine ve takibine tabi olduğu ve yapılan denetimlerde davacının yatay geçiş yapılan üniversiteden mezun olduğu 03.07.2020 tarihine kadar yatay ge

Davacının Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'ne kayıt yaptırdığı tarih itibariyle Yükseköğretim Kurulu'nun denetimine ve takibine tabi olduğu ve yapılan denetimlerde davacının yatay geçiş yapılan üniversiteden mezun olduğu 03.07.2020 tarihine kadar yatay ge

Devamı
Öğrenim Kredisi Ve Katkı Kredisi (KYK) Borcu Ve Zamanaşımı

Öğrenim Kredisi Ve Katkı Kredisi (KYK) Borcu Ve Zamanaşımı

Devamı
Yurt Dışına Gönderilen İşçinin İş Sözleşmesindeki Uygulanacak Ülke Hukuku Seçiminin Önemi

Yurt Dışına Gönderilen İşçinin İş Sözleşmesindeki Uygulanacak Ülke Hukuku Seçiminin Önemi

Devamı
Borçlarının Vade Tarihlerinin Davacının Hisselerini Devrettiği Tarihten Sonraya Rastlaması

Borçlarının Vade Tarihlerinin Davacının Hisselerini Devrettiği Tarihten Sonraya Rastlaması

Devamı
Kentsel Dönüşüm Ve Gecekondu Önleme Bölgelerinde Tapu Harcı İadesi

Kentsel Dönüşüm Ve Gecekondu Önleme Bölgelerinde Tapu Harcı İadesi

Devamı
Riskli Alan İlan Edilmesine Dair Bakanlar Kurulu (Cumhurbaşkanı kararı) Kararının İptali

Riskli Alan İlan Edilmesine Dair Bakanlar Kurulu (Cumhurbaşkanı kararı) Kararının İptali

Devamı
Bilgi Ve Belge Sunmayan İşverene Dava Açmış Olan Şahitlerin İfadelerine İtibar Edilmelidir.

Bilgi Ve Belge Sunmayan İşverene Dava Açmış Olan Şahitlerin İfadelerine İtibar Edilmelidir.

Devamı
İş Kazalarında Zamanaşımı Ne Zaman Başlar?

İş Kazalarında Zamanaşımı Ne Zaman Başlar?

Devamı
İşe İade Davalarında Altı Aylık Kıdem Koşulu Kesintili Çalışma Halinde Toplam Fiili Çalışma Süresi Dikkate Alınır.

İşe İade Davalarında Altı Aylık Kıdem Koşulu Kesintili Çalışma Halinde Toplam Fiili Çalışma Süresi Dikkate Alınır.

Devamı
Yurtdışı İşçilik Alacakları Davalarında Ücreti Düşük Göstermeye Çalışan İşveren İşçinin imzasını içermeyen bordrolarda temel ücreti bölmek suretiyle diğer işçilik alacaklarının da ödendiği şeklinde bir uygulama geliştiremez.

Yurtdışı İşçilik Alacakları Davalarında Ücreti Düşük Göstermeye Çalışan İşveren İşçinin imzasını içermeyen bordrolarda temel ücreti bölmek suretiyle diğer işçilik alacaklarının da ödendiği şeklinde bir uygulama geliştiremez.

Devamı
İş Kazasına Uğrayan İşçi Zararının Tazmini Için Sözleşmeye Aykırılık Hükümlerine mi Yoksa Haksız Fiil Hükümlerine mi Dayanmalıdır?

İş Kazasına Uğrayan İşçi Zararının Tazmini Için Sözleşmeye Aykırılık Hükümlerine mi Yoksa Haksız Fiil Hükümlerine mi Dayanmalıdır?

Devamı
Yurt Dışında Çalışan İşçinin Brüt Ücretinin Hesaplanmasında Dikkate Alınacak Unsurlar

Yurt Dışında Çalışan İşçinin Brüt Ücretinin Hesaplanmasında Dikkate Alınacak Unsurlar

Devamı
DANIŞTAY 4. DAİRE Esas Numarası: 2020/1679 Karar Numarası: 2021/6284 Karar Tarihi: 09.11.2021 Kararı

DANIŞTAY 4. DAİRE Esas Numarası: 2020/1679 Karar Numarası: 2021/6284 Karar Tarihi: 09.11.2021 Kararı

Devamı
İdari makamlarca tesis edilen; hangi kanun yollarına, hangi mercilere başvurulacağı hususu ve başvuru süreleri belirtilmemiş olan işlemlerde tebliğ ile dava açma süresi başlamaz.

İdari makamlarca tesis edilen; hangi kanun yollarına, hangi mercilere başvurulacağı hususu ve başvuru süreleri belirtilmemiş olan işlemlerde tebliğ ile dava açma süresi başlamaz.

Devamı
Bireysel Başvuru Yollarının Tüketilmesinin Bir İstisnası

Bireysel Başvuru Yollarının Tüketilmesinin Bir İstisnası

Devamı
Yurtdışında Çalışan İşçilerin Tazminat Ve Alacak Hakları, Arabuluculuk Ve Dava

Yurtdışında Çalışan İşçilerin Tazminat Ve Alacak Hakları, Arabuluculuk Ve Dava

Devamı
Mahkemelerce Hükmedilen Alacak Veya Tazminatların Enflasyon Karşısında Aşırı Ölçüde Değer Kaybetmiş Olması Nedeniyle Tazminat Hakkı

Mahkemelerce Hükmedilen Alacak Veya Tazminatların Enflasyon Karşısında Aşırı Ölçüde Değer Kaybetmiş Olması Nedeniyle Tazminat Hakkı

Devamı
Zorunlu Deprem Sigortası Nedir?

Zorunlu Deprem Sigortası Nedir?

Devamı
İmalat Hatalı Ve Gizli Ayıplı Olduğunu Tespit Edilen Sıfır Aracın Misli İle Değişimi

İmalat Hatalı Ve Gizli Ayıplı Olduğunu Tespit Edilen Sıfır Aracın Misli İle Değişimi

Devamı
İmalat Hatalı Ve Gizli Ayıplı Olduğunu Tespit Edilen Sıfır Aracın Misli İle Değişimi

İmalat Hatalı Ve Gizli Ayıplı Olduğunu Tespit Edilen Sıfır Aracın Misli İle Değişimi

Devamı
Ayıplı Aracın Ayıpsız misli ile Değiştirilmesi, Olmadığı Takdirde Rayiç Değerinin Tahsili

Ayıplı Aracın Ayıpsız misli ile Değiştirilmesi, Olmadığı Takdirde Rayiç Değerinin Tahsili

Devamı
Yurtdışında Çalışan İşçilerin Tazminat Ve Alacak Hakları Nasıl İspatlanır?

Yurtdışında Çalışan İşçilerin Tazminat Ve Alacak Hakları Nasıl İspatlanır?

Devamı
Arabuluculuk Avukatlığı: Anlaşmazlıkları Hızlı ve Etkili Çözen Profesyonel Destek

Arabuluculuk Avukatlığı: Anlaşmazlıkları Hızlı ve Etkili Çözen Profesyonel Destek

Devamı
Vergi Dairesi Madde 4

Vergi Dairesi Madde 4

Devamı
Ayıplı Aracın Ayıpsız misli ile Değiştirilmesi, Olmadığı Takdirde Rayiç Değerinin Tahsili

Ayıplı Aracın Ayıpsız misli ile Değiştirilmesi, Olmadığı Takdirde Rayiç Değerinin Tahsili

Devamı
İmalat Hatalı ve Gizli Ayıplı Sıfır Araçların Misli İle Değişimi: Tüketicilerin Dikkat Etmesi Gereken Önemli Durumlar

İmalat Hatalı ve Gizli Ayıplı Sıfır Araçların Misli İle Değişimi: Tüketicilerin Dikkat Etmesi Gereken Önemli Durumlar

Devamı
 Aracın Her Servise Götürülüşü Ayıp İhbarı Niteliğindedir

Aracın Her Servise Götürülüşü Ayıp İhbarı Niteliğindedir

Devamı
Ayıplı Aracın Ayıpsız misli ile Değiştirilmesi, Olmadığı Takdirde Rayiç Değerinin Tahsili

Ayıplı Aracın Ayıpsız misli ile Değiştirilmesi, Olmadığı Takdirde Rayiç Değerinin Tahsili

Devamı
Vergi Mahremiyeti Madde 5

Vergi Mahremiyeti Madde 5

Devamı
İmalat Hatalı Ve Gizli Ayıplı Olduğunu Tespit Edilen Aracın Misli İle Değişimi

İmalat Hatalı Ve Gizli Ayıplı Olduğunu Tespit Edilen Aracın Misli İle Değişimi

Devamı
İmalat Hatalı Ve Gizli Ayıplı Olduğunu Tespit Edilen Aracın Misli İle Değişimi

İmalat Hatalı Ve Gizli Ayıplı Olduğunu Tespit Edilen Aracın Misli İle Değişimi

Devamı
İmalat Hatalı Ve Gizli Ayıplı Olduğunu Tespit Edilen Sıfır Aracın Misli İle Değişimi

İmalat Hatalı Ve Gizli Ayıplı Olduğunu Tespit Edilen Sıfır Aracın Misli İle Değişimi

Devamı
Her Bir Dosyadaki İddia, Savunma Ve Delil Durumuna Göre Ücret Miktarının İspatı Farklılık Gösterebilir.

Her Bir Dosyadaki İddia, Savunma Ve Delil Durumuna Göre Ücret Miktarının İspatı Farklılık Gösterebilir.

Devamı
Ölüm, sakatlık hastalık ve işsizlik sebepleriyle (işe başlatmama tazminatı dahil) verilen tazminat ve yapılan yardımlar gelir vergisinden müstesnadır.

Ölüm, sakatlık hastalık ve işsizlik sebepleriyle (işe başlatmama tazminatı dahil) verilen tazminat ve yapılan yardımlar gelir vergisinden müstesnadır.

Devamı
Örtülü Kazanç Aktarımı

Örtülü Kazanç Aktarımı

Devamı
Menfaati İhlal Edilmeyen İşveren Vergi Sorumlusu Sıfatıyla Vergi Davası Açamaz

Menfaati İhlal Edilmeyen İşveren Vergi Sorumlusu Sıfatıyla Vergi Davası Açamaz

Devamı
DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU Esas Numarası: 2021/1446 Karar Numarası: 2022/63 Karar Tarihi: 09.02.2022

DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU Esas Numarası: 2021/1446 Karar Numarası: 2022/63 Karar Tarihi: 09.02.2022

Devamı
DANIŞTAY 7. DAİRE Esas Numarası: 2022/1 Karar Numarası: 2022/167 Karar Tarihi: 24.01.2022 Kararı

DANIŞTAY 7. DAİRE Esas Numarası: 2022/1 Karar Numarası: 2022/167 Karar Tarihi: 24.01.2022 Kararı

Devamı
Haksız olarak tahsil edilen verginin iadesi üzerine iade edilen vergiden bağımsız olarak ve tek başına faiz ödenmesi talebiyle düzeltme ve şikâyet yoluna başvurulabilir.

Haksız olarak tahsil edilen verginin iadesi üzerine iade edilen vergiden bağımsız olarak ve tek başına faiz ödenmesi talebiyle düzeltme ve şikâyet yoluna başvurulabilir.

Devamı
Tanıkla İspat Edilen Fazla Çalışma Karşısında Fazla Çalışmanın Olağan Yaşam Kurallarına Aykırı Olduğu Varsayımı Kullanılamaz

Tanıkla İspat Edilen Fazla Çalışma Karşısında Fazla Çalışmanın Olağan Yaşam Kurallarına Aykırı Olduğu Varsayımı Kullanılamaz

Devamı
Her Haklı Neden Aynı Zamanda Bir Geçerli Neden İken Her Haksız Fesih Geçersiz Nedenle Fesih Anlamına Gelmez.

Her Haklı Neden Aynı Zamanda Bir Geçerli Neden İken Her Haksız Fesih Geçersiz Nedenle Fesih Anlamına Gelmez.

Devamı
Taraflar Arasında Bir Hukuk Seçimi Anlaşması Bulunduğundan, Uyuşmazlık Hakkında Rusya Federasyonu Hukukunun Uygulanması Gerekmektedir.

Taraflar Arasında Bir Hukuk Seçimi Anlaşması Bulunduğundan, Uyuşmazlık Hakkında Rusya Federasyonu Hukukunun Uygulanması Gerekmektedir.

Devamı
Yurt Dışı İşçilik Alacaklarında İşveren Şirketler Arasında Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması

Yurt Dışı İşçilik Alacaklarında İşveren Şirketler Arasında Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması

Devamı
Tamamen Yurt Dışında İfa Edilen Bir İş İlişkisinde, Dinî Ve Millî Bayram Günleri Türk Hukukuna Göre Belirlenemez

Tamamen Yurt Dışında İfa Edilen Bir İş İlişkisinde, Dinî Ve Millî Bayram Günleri Türk Hukukuna Göre Belirlenemez

Devamı
İmzalı Ücret Bordrolarında Fazla Çalışma Ücreti

İmzalı Ücret Bordrolarında Fazla Çalışma Ücreti

Devamı
Yabancı bir ülkede Türk ortaklı bir şirkette çalışan Türk işçinin alacaklarından Türk firması ne kadar sorumludur?

Yabancı bir ülkede Türk ortaklı bir şirkette çalışan Türk işçinin alacaklarından Türk firması ne kadar sorumludur?

Devamı
İkale Sözleşmesi Yıllık İzin ve Prim Hakkını Etkiler mi?

İkale Sözleşmesi Yıllık İzin ve Prim Hakkını Etkiler mi?

Devamı
Günlük Çalışma Süresine Göre Ara Dinlenme Süresi Nasıl Belirlenir?

Günlük Çalışma Süresine Göre Ara Dinlenme Süresi Nasıl Belirlenir?

Devamı
İşçinin İşe Devamsızlığı Her Zaman Haklı Fesih Nedeni Olur mu?

İşçinin İşe Devamsızlığı Her Zaman Haklı Fesih Nedeni Olur mu?

Devamı
İşten Çıkış Kodu İşsizlik Ödeneğini Etkiler mi?

İşten Çıkış Kodu İşsizlik Ödeneğini Etkiler mi?

Devamı
Daha önce işyerinde herhangi bir uyarı ya da ihtar cezası almamış bir işçi aleyhine daha alt bir disiplin cezası verilebilecekken, sözleşmesinin feshedilmesi, feshin ölçüsüz olduğunu ve son çare olması ilkesine aykırılık teşkil ettiğini gösterir.

Daha önce işyerinde herhangi bir uyarı ya da ihtar cezası almamış bir işçi aleyhine daha alt bir disiplin cezası verilebilecekken, sözleşmesinin feshedilmesi, feshin ölçüsüz olduğunu ve son çare olması ilkesine aykırılık teşkil ettiğini gösterir.

Devamı
İş Hukuku: Haklarınızı ve Sorumluluklarınızı Keşfedin!

İş Hukuku: Haklarınızı ve Sorumluluklarınızı Keşfedin!

Devamı
Yurt Dışında Çalışan Türk İşçilerin Hakları ve Alacakları

Yurt Dışında Çalışan Türk İşçilerin Hakları ve Alacakları

Devamı
Ülkemiz üniversitelerinde öğrenim süresine devam konusundaki takdir üniversite senatolarına bırakılmıştır.

Ülkemiz üniversitelerinde öğrenim süresine devam konusundaki takdir üniversite senatolarına bırakılmıştır.

Devamı
Yüksek öğretimde devam zorunluluğunda asgari süre konusunda ölçütün ne olduğuna ilişkin olarak mevzuatta bir belirleme yer almamaktadır.

Yüksek öğretimde devam zorunluluğunda asgari süre konusunda ölçütün ne olduğuna ilişkin olarak mevzuatta bir belirleme yer almamaktadır.

Devamı
Ülkemiz üniversitelerindeki her dönem için ortalama 70 iş günü eğitim süresi yönündeki genel uygulama dikkate alındığında, davacının, 460 gün yurtdışı kalış süresi lisans düzeyindeki 3 (üç) yıllık bir öğrenim için makul sayılabilecek bir süredir.

Ülkemiz üniversitelerindeki her dönem için ortalama 70 iş günü eğitim süresi yönündeki genel uygulama dikkate alındığında, davacının, 460 gün yurtdışı kalış süresi lisans düzeyindeki 3 (üç) yıllık bir öğrenim için makul sayılabilecek bir süredir.

Devamı
201 gün yurtdışı kalış süresi lisans düzeyindeki (tamamlama) 2 (iki) yıllık bir öğrenim için makul sayılabilecek bir süredir.

201 gün yurtdışı kalış süresi lisans düzeyindeki (tamamlama) 2 (iki) yıllık bir öğrenim için makul sayılabilecek bir süredir.

Devamı
Türkiye’de Adalet Meslek Yüksekokulunda ön lisans eğitimine müteakip mezun olduktan sonra hukuk alanında lisans eğitimi için bulunduğu ülkede 2 yıllık eğitim-öğrenim (lisans tamamlama) süresi içinde 379 gün kalış ve devam süresi hukuk fakültesi lisans der

Türkiye’de Adalet Meslek Yüksekokulunda ön lisans eğitimine müteakip mezun olduktan sonra hukuk alanında lisans eğitimi için bulunduğu ülkede 2 yıllık eğitim-öğrenim (lisans tamamlama) süresi içinde 379 gün kalış ve devam süresi hukuk fakültesi lisans der

Devamı
Avrupa Bölgesinde Yükseköğretim ile İlgili Belgelerin Tanınmasına İlişkin Sözleşmeye taraf olan devletlerden alınan diplomalara denklik verilmesinin seviye tespit sınavında başarılı olunması şartına bağlanması ancak önemli farklılıkların objektif bir bili

Avrupa Bölgesinde Yükseköğretim ile İlgili Belgelerin Tanınmasına İlişkin Sözleşmeye taraf olan devletlerden alınan diplomalara denklik verilmesinin seviye tespit sınavında başarılı olunması şartına bağlanması ancak önemli farklılıkların objektif bir bili

Devamı
İş Sözleşmesi Feshinde Manevi Tazminat

İş Sözleşmesi Feshinde Manevi Tazminat

Devamı
Damga Vergisi

Damga Vergisi

Devamı
İŞ KANUNU

İŞ KANUNU

Devamı
İŞ KANUNU GENEL GEREKÇESİ

İŞ KANUNU GENEL GEREKÇESİ

Devamı
4857 Sayılı İş Kanunu Madde 1

4857 Sayılı İş Kanunu Madde 1

Devamı
4857 Sayılı İş Kanunu Madde 2

4857 Sayılı İş Kanunu Madde 2

Devamı
4857 Sayılı İş Kanunu Madde 3

4857 Sayılı İş Kanunu Madde 3

Devamı
4857 Sayılı İş Kanunu Madde 4

4857 Sayılı İş Kanunu Madde 4

Devamı
4857 Sayılı İş Kanunu Madde 5

4857 Sayılı İş Kanunu Madde 5

Devamı
4857 Sayılı İş Kanunu Madde 6

4857 Sayılı İş Kanunu Madde 6

Devamı
4857 Sayılı İş Kanunu Madde 7

4857 Sayılı İş Kanunu Madde 7

Devamı
4857 Sayılı İş Kanunu Madde 8

4857 Sayılı İş Kanunu Madde 8

Devamı
4857 Sayılı İş Kanunu Madde 9

4857 Sayılı İş Kanunu Madde 9

Devamı
4857 Sayılı İş Kanunu Madde 10

4857 Sayılı İş Kanunu Madde 10

Devamı
4857 Sayılı İş Kanunu Madde 11

4857 Sayılı İş Kanunu Madde 11

Devamı
4857 Sayılı İş Kanunu Madde 12

4857 Sayılı İş Kanunu Madde 12

Devamı
4857 Sayılı İş Kanunu Madde 13

4857 Sayılı İş Kanunu Madde 13

Devamı
4857 Sayılı İş Kanunu Madde 14

4857 Sayılı İş Kanunu Madde 14

Devamı
4857 Sayılı İş Kanunu Madde 15

4857 Sayılı İş Kanunu Madde 15

Devamı
4857 Sayılı İş Kanunu Madde 16

4857 Sayılı İş Kanunu Madde 16

Devamı
4857 Sayılı İş Kanunu Madde 1

4857 Sayılı İş Kanunu Madde 1

Devamı
4857 Sayılı İş Kanunu Madde 18

4857 Sayılı İş Kanunu Madde 18

Devamı
4857 Sayılı İş Kanunu Madde 19

4857 Sayılı İş Kanunu Madde 19

Devamı
4857 Sayılı İş Kanunu Madde 20

4857 Sayılı İş Kanunu Madde 20

Devamı
4857 Sayılı İş Kanunu Madde 21

4857 Sayılı İş Kanunu Madde 21

Devamı
4857 Sayılı İş Kanunu Madde 68

4857 Sayılı İş Kanunu Madde 68

Devamı
 Davacının Çalıştığı Yurt Dışındaki Şirket İle Türkiye’deki Şirket Arasında Organik Bir Bağın Olması

Davacının Çalıştığı Yurt Dışındaki Şirket İle Türkiye’deki Şirket Arasında Organik Bir Bağın Olması

Devamı
 Umman’da Çalışan Türk İşçinin Hafta Tatili Ücreti Alacağı

Umman’da Çalışan Türk İşçinin Hafta Tatili Ücreti Alacağı

Devamı
YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2021/5065 K. 2021/9195 T. 18.5.2021

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2021/5065 K. 2021/9195 T. 18.5.2021

Devamı
YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2021/8665 K. 2021/13106 T. 28.9.2021

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2021/8665 K. 2021/13106 T. 28.9.2021

Devamı
Gürcistan’da Çalışan Türk İşçinin Fazla Mesai Alacağı

Gürcistan’da Çalışan Türk İşçinin Fazla Mesai Alacağı

Devamı
YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2020/5161 K. 2021/13301 T. 29.9.2021

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2020/5161 K. 2021/13301 T. 29.9.2021

Devamı
Rusya’da Çalışan Türk İşçilerinin Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı, Yıllık İzin Ücreti, Fazla Çalışma Ücreti, Hafta Tatili Ücreti Ile Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Ücreti Alacakları

Rusya’da Çalışan Türk İşçilerinin Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı, Yıllık İzin Ücreti, Fazla Çalışma Ücreti, Hafta Tatili Ücreti Ile Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Ücreti Alacakları

Devamı
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2014/10-454 K. 2016/481 T. 6.4.2016

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2014/10-454 K. 2016/481 T. 6.4.2016

Devamı
Türkiye’den Rusya’ya giden Türk işçi ile işveren arasında iş sözleşmesine uygulanacak hukuk seçimi anlaşması yapıldığı takdirde, işçilik alacakları için Rusya Hukuku uygulanacaktır. Bu kapsamda, Rusya Hukukunda uzman bir bilirkişiden rapor alınır, dava ko

Türkiye’den Rusya’ya giden Türk işçi ile işveren arasında iş sözleşmesine uygulanacak hukuk seçimi anlaşması yapıldığı takdirde, işçilik alacakları için Rusya Hukuku uygulanacaktır. Bu kapsamda, Rusya Hukukunda uzman bir bilirkişiden rapor alınır, dava ko

Devamı
Kamu hukuku nitelikli sosyal güvenlik hakkı, iş güvenliği hükümleri gibi koruyucu hükümler emredici hükümlerdir.

Kamu hukuku nitelikli sosyal güvenlik hakkı, iş güvenliği hükümleri gibi koruyucu hükümler emredici hükümlerdir.

Devamı
Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi

Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi

Devamı
Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi

Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi

Devamı
Birleşik Arap Emirliklerinde Çalışan Türk İşçilerin Kıdem Tazminatı Hakkı

Birleşik Arap Emirliklerinde Çalışan Türk İşçilerin Kıdem Tazminatı Hakkı

Devamı